rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Slaný, strmý svah na hranici pozemku

Z důvodu efektivnějšího využití pozemku při výstavbě rodinného domu ve Slaném vznikl na jeho hraně vyztužený strmý svah technologií obalovaného čela.

Konstrukce strmého svahu byla vybudovaná pomocí technologie vyztužené zeminy s obalením líce a vytváří ohraničení pozemku u rodinného domu ve Slaném. Zároveň umožňuje zvětšení užitné plochy pozemku.
Vyztužený strmý svah se sklonem líce 70° - 90° byl navrženo po celé šířce pozemku s výškou 5,2 m. Pro konstrukci strmého svahu byly použity tkané výztužné geomříže Miragrid GX. Horizontální vrstvy geomříží zajišťují stabilitu a funkčnost celé konstrukce a zároveň zadržují zeminu zásypu v čele konstrukce a vytvářejí oporu kořenovému systému vegetace. V líci je geomříž doplněna separační netkanou geotextilií, za kterou se umisťuje humózní materiál pro umožnění vzrůstu vegetace na svahu. Úroveň základové spáry objektu je proměnná a kopíruje původní terén.

Poloha stavby

Dodali jsme

Statický výpočet, projektovou dokumentaci, materiál pro výstavbu vyztuženého strmého svahu.

Realizace

2016

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci