rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Terminál na R1 - Beladice, strmý svah z vyztužené zeminy

Pro výstavbu terminálu - parkovací plochy pro osobní automobily v požadované výškové úrovni byla zvolena konstrukce z vyztužené zeminy s vegetačním lícem ve sklonu 60° tvořeným ocelovými panely.

Na stávajícím pozemku se nacházela deponovaná zemina z vedlejšího pozemku, která byla následně použita pro výstavbu vyztužené konstrukce.

Nově budovaný strmý svah byl vytvořený z certifikované systémové konstrukce ve sklonu 60°. Horizontální vrstvy geomříží zajišťují stabilitu a funkčnost celé konstrukce, ocelové panely spolu s georohoží zadrží zeminu zásypu v čele konstrukce a vytvoří oporu kořenovému systému vegetace. Neoddělitelnou součástí systému je zemina zásypu, jejichž smykové parametry významně ovlivňují parametry výztužné geomříže (pevnost, kotevní délka). Zpevnění svahu bylo provedeno v celkové délce 134 m ve sklonu 60° a s maximální výškou ca 5,0 m. Konstrukce je vyztužená pomocí jednoosých geomříží Miragrid GX.

Poloha stavby

Dodali jsme

Statický výpočet, projektovou dokumentaci, materiál pro výstavbu vyztuženého strmého svahu, technické konzultace při výstavbě.

Realizace

2016

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci