rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Vyztužení násypů nad mostní konstrukcí na trati Planá – Cheb

V místě křížení železniční trati a pozemní komunikace, která je převáděna skrz drážní těleso pomocí mostního objektu, bylo nutné vyztužit zemní těleso nad mostem a zabránit tak deformacím násypu.

Stavba se nachází na železniční trati vedoucí z Plané do Chebu, v blízkosti obce Horní Lažany. Projekt vznikl jako reakce na nerovnoměrné sedání násypu, které způsobovalo trhliny v křídlech přiléhajících k mostní konstrukci.  Bylo odtěženo celé zemní těleso a sneseno kolejové lože. GEOMAT provedl návrh vyztužení přísypu a návrh protierozní ochrany pomocí geosyntetiky.

Poloha stavby

Dodali jsme

Posouzení stability násypu, návrh vyztužení, dvouosou stabilizační geomříž, kokosová geotextilie

Realizace

2014

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci