rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Gabiony

Svařované gabiony CLASSIC a SPEEDY jsou stavebnicový systém pro vytvoření konstrukcí z drátěných košů, které se na sucho vyplňují lomovým, přírodním kamenem, recyklátem nebo jiným nedrobivým a pevným materiálem.

Používají se pro výstavbu opěrných zdí, protihlukových stěn, zpevňování svahů a sanace sesuvů, zpevňování koryt a břehů vodních toků, terasování svažitých pozemků a zahradní architekturu.

Systém gabionů se skládá z bodově svařovaných ocelových sítí tvořících panely. Tyto jsou spojovány konektory a udržovány v projektované poloze separátory (distančními sponami). Typ gabionu CLASSIC využívá klasické panely spojované spirálami. Typ gabionu SPEEDY využívá panely s očky pro rychlé spojování tyčemi.

Gabiony Classic a gabiony Speedy (rozdíly)

Panely se obvykle vyrábí z drátu o průměru od 3,5 do 6 cm a velikostech ok 10 × 10 cm, 5 × 10 a 5 × 5 cm.

Průměr drátu panelů

Označení řady Průměr drátu Typické použití
LIGHT 3,5 mm nenáročné, převážně zahradní konstrukce bez velkého zatížení (nízké zídky, ploty aj.)
NORMAL 4,0 mm nenáročné konstrukce do výšky 3 m bez velkého provozního zatížení
PREMIUM 4,5 mm konstrukce do výšky 3 m s malým provozním zatížením (např. osobní automobil)
SUPERIOR 5,0 mm konstrukce >3 m s běžným zatížením nebo soustředěným namáháním nebo nižším hydrodynamickým namáháním
HEAVY 6,0 mm konstrukce >3 m s vysokým zatížením nebo vysokým hydrodynamickým namáháním (protipovodňová opatření)

Životnost

protikorozní ochrany gabionů

Protikorozní ochrana gabionových součástí rozhoduje o životnosti gabionu a proto jsou na ni kladeny vysoké nároky. Naše gabiony mají

patentovanou protikorozní ochranu ze směsí zinku a hliníku, které mají výrazně delší trvanlivost oproti žárovému pozinkování.

Odolnosti drátu pro gabiony proti korozi v prostředí solné komory

Výhody konstrukcí z gabionů

Ekonomika

 • Žádné náklady na údržbu
 • Jednoduchá instalace
 • Nízké náklady na výstavbu

Efektivita

 • Krátká doba výstavby
 • Technická variabilita
 • Suchá montáž

Spolehlivost a ekologie

 • Dlouhá životnost konstrukce
 • Ekologická nezávadnost
 • Recyklovatelnost rozebráním

Potřebujete poradit?

 • Zpracujeme koncepční řešení a studie
 • Provádíme statické a stabilitní výpočty
 • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
 • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci