rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Opěrná zeď z přírodního kamene

Přírodní materiály se v dnešní přetechnizované době dostávají znovu do popředí zájmu architektů, projektantů a především investorů všech kategorií. Dřevo, cihla a zejména přírodní kámen se tak stává stále významnější součástí moderních staveb. Jednou z mnoha variant použití kamene je gabion, tedy přírodní kámen skládaný nasucho do svařovaného ocelového koše. Gabionové konstrukce jsou oblíbené především v možnosti využití místního kameniva a každý gabion je tedy jedinečný svým vzhledem a dobře koresponduje s přirozenými místními podmínkami.

Geosyntetické výztužné geomříže v současné době značně rozšiřují možnosti použití gabionů. Díky svým vlastnostem přebírají od vlastních gabionových košů zajištění stability konstrukce a ponechávají gabionům především estetickou funkci. Tím je možné dosáhnout podstatně nižších pořizovacích nákladů a ušetřit vzácné přírodní zdroje.

Provedení opěrných zdí s gabionem na líci

Dosud jsou stále nejpoužívanějšími konstrukcemi zdi sestavené se samostatných gabionových košů. Důvody spíše než v ekonomice spočívají v neznalosti možností vyztužené zeminy nebo v obavě z vlastního provádění. Jednou z příčin je také nedostatečná nabídka kompletních gabionových systémů na trhu. I přes tuto konzervativnost stavebních firem a nechuť k novým věcem se opěrné zdi z vyztužené zeminy s gabionovým lícem stále více prosazují a uplatňují v různých segmentech stavebnictví.

Provedení gabionových košů

Pro vytváření gabionových košů se nabízí dva způsoby jejich sestavení. Dosud nejpopulárnější je klasický ocelový panel, který k sobě vzájemně spojuje spirála. Tento způsob spojení umožňuje libovolné krácení panelů a vyhovuje zejména tam, kde neexistuje přesný projekt anebo tehdy, kdy samotné provedení gabionu postrádá dostatečnou přesnost a kvalitu. Druhý způsob sestavení vyžaduje ocelové panely zakončené smyčkami. Tyto panely se k sobě sestavují za pomocí závlače. Takové spojení panelů má výrazně vyšší pevnost a gabionový koš pak odolává bez problémů mnohem vyšším nárokům.

Typy panelů pro gabiony

Panely pro gabionové koše

Ocelové lícní panely se obvykle navrhují z přímých drátů svařených v pravidelných roztečích. Provedení ocelových lícních panelů se liší průměrem drátu, roztečí prutu a povrchovou ochranou drátu. Běžné průměry drátů se pohybují od 3,5 mm používaných především do zahradních aplikací po 6,0 mm používaných pro trvalé stavební konstrukce. S rostoucím průměrem drátu se zvyšuje tuhost panelu a snižují se konstrukční i postkonstrukční deformace. Tyto také ovlivňuje vzájemná rozteč jednotlivých prutů. Nejčastěji se používá rozteč 100/100 mm, pro konstrukce s drobnějším kamenivem pak 100/50 mm nebo 200/50 mm.

Standardní povrchová ochrana je tvořena slitinou zinku a hliníku v poměru 95 % Zn a 5 % Al, pro náročnější konstrukce se často používá slitiny v poměru 90 % Zn a 10 % Al. Tyto slitiny dokáží ochránit prut před vznikem koroze velmi dlouhou dobu. Ochrana pouhým pozinkováním se používá zřídka, pro svou omezenou životnost je vhodná spíše pro dočasné konstrukce.

Přegled průměrů drátů v panelech gabionových košů

Možnosti opěrných systémů2

Klasické gabiony se stavějí buďto svislé nebo v záklonu 1:10 až 1:5. To spolu s požadavky na značkou šířku základových košů omezuje jejich použitelnost. V případě použití systémové opěrné zdi z vyztužené zeminy s gabionovým lícem lze dosáhnout sklonu líce výrazně nižšího. Standardem jsou obvykle sklon líce 70, 80 a 90°, ale dosažení jiného sklonu nebo sklonu proměnného po délce konstrukce je velmi snadné. Také výstavba systému je mnohem rychlejší, protože skládané kamenivo je pouze v líci konstrukce a zbytek vyztužené oblasti je tvořen místní zeminou.

Klasické gabiony a zeď z vyztužené zeminy s gabionovým lícem

výhody Gabionů a Opěrných zdí z přírodního kamene

  • atraktivní vzhled
  • jednoduchá a rychlá výstavba
  • možné využití místního materiálu
  • není potřeba vnějších podpěr (bednění)

UKÁZKY ŘEŠENÍ OPĚRNÝCH ZDÍ Z PŘÍRODNÍHO KAMENE

Obrázek úpravy svažitého pozemku v Ivančicích
Úprava svažitého pozemku v Ivančicích
Obrázek opěrné zdi
Opěrné zdi jako ochrana břehů potoka
Obrázek úpravy svažité parcely v Lelekovicích
Úprava svažité parcely v Lelekovicích

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci