rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Zvýšení únosnosti podloží

Pro zlepšení vlastností neúnosného podloží se obvykle používavá zpevňování lomovým kamenem nebo chemická stabilizace. V poslední době se jako další způsob zpevnění kontrukčních vrstev stále častěji používají geomříže, které v kombinaci se zeminou vytváří mechanicky stabilizovanou vrstvu. V principu jde o využití zaklínění zrnitého zásypu do struktury geomříže.

Použití stabilizovaných podkladních vrstev je velmi široké. Používá se při výstavbě železnic, silnic, parkovišť a odstavných ploch, při výstavbě dočasných komunikací a v poslední době i při zakládání nových výrobních, skladových nebo prodejních hal na základových deskách na neúnosných podložích.

Výhody mechanické stabilizace pomocí geomříží

  • úspora tloušťky zrnité vrstvy až o 40% bez snížení únosnosti
  • redukce nebezpečí vytváření lokálních poruch
  • omezení nerovnoměrného sedání
  • prodloužení životnosti konstrukce
  • technologie nezávislá na počasí

Nejprve jsme zpevňovali geotextiliemi

Jako první se z geosyntetick pro zvyšování únosnosti podloží používaly geotextilie. Geotextilie se však vzhledem ke své struktuře musí spoléhat pouze na povrchové tření a to je nedostatečné k zabezpečení laterálního zadržení částic výplně pod působícím zatížením.

Geotextilie jako tahová membrána

Geotextilie tak působí pod zpevněnými plochami pouze jako určitá tahová membrána. Chceme-li zmobilizovat jakýmkoliv způsobem její pevnost a přenést tak sílu do výztuhy, musí dojít k její svislé deformaci. To ale způsobí vytvoření kolejí na povrchu vrstvy v řádu jednotek až desítek centimetrů v závislosti na měkkosti podloží. A tyto deformace však nejsou u pozemních a inženýrských staveb přípustné.

Dnes používáme účinnější geomříže

Geomříže jsou výztužná geosyntetika s otevřenou strukturou - mají čtvercové nebo trojúhelníkové otvory. Zrnitý materiál navršený a zhutňovaný nad těmito geomříží proniká přes její otvory a vytváří tak efekt vzájemného "zazubení" mezi částicemi zeminy a geomříží. Toto zazubení mezi geomříží a zrnitým zásypem zabraňuje laterálním posunům částic na bázi podkladní vrstvy. Pomocí tohoto mechanismu přenáší geomříže horizontální smykové síly a tím zvyšuje únosnost měkkého podloží.

Geomříž zpevňující měkké podloží

U geosyntetik využívajících mechanismus zazubení již v nové terminologii nehovoříme o výztužné nýbrž o stabilizační funkci.

Zazubení kameniva do geomříže

Zkoušením návrhových parametrů různých typů stabilizačních geomříží pomocí celé řady testování a výzkumů prováděných renomovanými zahraničními  laboratořemi, bylo následně možné určit jejich klíčové vlastnosti ovlivňující stabilizační funkci. Těmito klíčovými vlastnostmi jsou příčný profil žebra (tvar, velikost), tuhost žebra, účinnost spoje, velikost oka v návaznosti na frakci použitého zrnitého materiálu a zejména rovinná tuhost nikoliv však tahová pevnost, jak se mnohdy chybně uvádí.

Vlastnosti geomříže ovlivňující její stabilizační účinnost

Výrobky využívané pro stabilizaci podkladních vrstev

Monolitická geomříž
s trojúhelníkovým otvorem
Monolitická trojosá geomříž
Monolitická geomříž
se čtvercovým otvorem
Monolitická dvouosá geomříž
Tkaná geomříž
se čtvercovým otvorem
Tkaná polyesterová geomříž

UKÁZKY ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI PODLOŽÍ

Obrázek zvýšení únosnosti kolejového lože
Zvýšení únosnosti kolejového lože
Obrázek zpevnění podkladních vrstev na náměstí v Olomouci
Zpevnění podkladních vrstev na náměstí v Olomouci
Obrázek stabilizace podkladních vrstev v Přibyslavi
Stabilizace podkladních vrstev v Přibyslavi

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci