rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Děčín - Vilsnice, opěrná zeď z vyztužené zeminy podél Jílovského potoka

V rámci výstavby nového úseku dvoupruhové komunikace navazující na silnici I/62 a I/13 v části obce Děčín - Vilsnice byla navržena opěrná zeď z vyztužené zeminy s lícem z betonových tvarovek.

Kolize pažení původně navržené konstrukce úhlové zdi v místě stávající kanalizace a nově položeného vodovodu neumožňovala zhotovení výkopu pro založení zdi. Z tohoto důvodu došlo k záměně technologie zdi na systémovou vyztuženou konstrukci s lícem z drobných betonových tvarovek GeoWall Block. Certifikovaný systém obsahuje betonové tvarovky, spojovací prvky a výztužné tkané geomříže.
Zeď je navržena v délce s proměnnou výškou zdi je od 1,7 do 5,8 m. Návrh zdi musel rovněž respektovat průtočný profil Jílovského potoka, jako i průběhy stávajících a nových inženýrských sítí. Vzhledem ke směrovému řešení navazujících objektů a poloze potoka byla navržena konstrukce se svislým lícem.

Poloha stavby

Dodali jsme

Statický výpočet, projektovou dokumentaci, systém vyztužené opěrné zdi.

Realizace

2017

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci