rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Sanace sesuvů svahů

Při výstavbě komunikací dochází z různých důvodů často k sesuvům svahů násypů, které je potřeba následně sanovat. Možnosti stabilizace porušených svahů lze rozdělit podle principu realizace do několika skupin. Jedná se o úpravu tvaru svahu, odvodnění svahu, ochranu svahu před zvětráváním a erozí, zpevňování hornin, technická stabilizační opatření a zvláštní opatření.

Tradiční metody sanace sesuvů jsou časově náročné a ekologicky zatěžující, protože vedou k vytěžení a odvozu sesunuté zeminy, která se následně nahradí vhodným materiálem. Dopravním zatížením při nahrazení sesunutého materiálu dovezeným kamenivem vznikají vysoké emise CO2 a zároveň dochází k prodloužení doby sanace sesuvu svahu. 

Opětovné použití sesuté zeminy vyztužené geomřížemi tak, aby protínali smykovou plochu sesuvu umožňuje, aby se opravy prováděly levněji a s minimálním narušením provozu. Použití materiálů vytěžených na místě snižuje potřebu nákladného dovozu zásypového materiálu a plateb jak za kamenivo, tak za uložení vytěžené zeminy na skládce.

Princip sanace sesuvu svahu vyztužením zeminy

Odvodnění a zpevnění povrchu svahu

Pokud je svah špatně odvodněn a dochází k zachytávání vody např. v

trhlinách a k pronikání hlouběji do masivu, zhoršuje se tím stabilita

svahu. Na svazích, kde jsou sesuvná místa zatěžována zvýšenou dotací podzemní vody, se zvýší stabilita svahu provedením drenážních vrstev nejčastěji pomocí drenážních geokompozitů.

Ukázka odvodnění sesuvu svahu

Pokud je na svahu problém se srážkovou vodou, zpevňuje se povrch svahu (jako protierozní ochrana) nejčastěji pomocí dočasných nebo trvalých protierozních georohoží.

Způsoby sanace sesuvu svahu pomocí geosyntetik

Požadavky na technické řešení každého sesuvu svahu jsou jiné. Při využití technologie vyztužené zeminy se používají nejčastěji tři způsoby:

 • Prosté vyztužení zeminového bloku geomřížemi a pokrytí svahu georohožemi
 • Technika tzv. "obalovaného čela" s využitím ztraceného bednění
 • Stavebnicové konstrukční systémy se zeleným lícem nebo s lícem z kameniva

Výhody sanace sesuvu svahu pomocí geomříží:

 • Levnější oproti tradičním technologiím až o 75%
 • Snížení odvozu a dovozu materiálu na a ze staveniště
 • Minimalizace dopravní zátěže při sanaci sesuvu
 • Zkrácení doby uzavírky komunikací

UKÁZKY ŘEŠENÍ SANACE SESUVů

Obrázek sanace sesuvu na I/19 u Přibyslavi
Sanace sesuvu na I/19 u Přibyslavi
Obrázek sanace sesuvu v Novém Strašecí
Sanace sesuvu v Novém Strašecí
Obrázek sanace sesuvu ve Strachujově
Sanace sesuvu ve Strachujově

Potřebujete poradit?

 • Zpracujeme koncepční řešení a studie
 • Provádíme statické a stabilitní výpočty
 • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
 • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace