rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Manipulace, skladování a další pokyny k nakládání s geosyntetiky

Geosyntetika jsou ve své podstatě odolné a trvanlivé výrobky. Ale stejně jako pro jiné stavební materiály, tak i pro geotextilie, geomříže a další výrobky platí, že jejich fyzikální a mechanické vlastnosti může ovlivnit nesprávná manipulace a skladování. Jak tedy s výrobky správně zacházet, aby si udržely požadované vlastnosti?

Manipulace a přeprava geosyntetik

Nejběžnějším typem balení geosyntetik jsou role o šířce od 1 do 6 m. Pokud to povaha výrobku vyžaduje (např. u geotextilií), je výrobek pro usnadnění manipulace navinutý na kartonovou, plastovou nebo kovovou návinku. S rolí se potom nejlépe manipuluje pomocí ocelové tyče připevněné na vysokozdvižný vozík nebo lžíci nakladače, která se zasune do návinky. Pokud je role kratší, lze použít také vidle pro manipulaci s paletami.

Skladování

Geotextilie by neměly ležet přímo na zemi, aby byly chráněny před nečistotami a vlhkostí, které mohou poškodit především netkané geotextilie. Nejvhodnější je ukládat role na trámky, případně plachtu a zakrýt je plachtou.

Vzhledem ke svému účelu není většina geosyntetických materiálů vyráběna s UV ochranou. Role, které nemají obal nebo je poškozený, je při delším skladování nutné zakrýt, aby byly před UV zářením, které způsobuje degradaci, chráněny. Konkrétní údaj se liší podle druhu výrobku, může jít o jeden den, 14 dní, měsíc, někdy i více. Pokud dojde k poškození nebo znečištění materiálu, nelze takový materiál do stavby použít.

Příprava povrchu

Povrch, kam bude geosyntetikum instalováno, musí být zbaven vegetace a veškerých nečistot (kameny, pařezy, větve a podobně). Všechny tyto předměty by mohly způsobit poškození geotextilie či geomříže, a tím i ztrátu požadovaných vlastností. Současně by měla být zemní pláň rovinná, tj. bez jam a hrbolů, a zhutněná.

Kombinace geosyntetik

Při současném použití více druhů geosyntetik je jejich pořadí určeno projektem a je nutné jej respektovat, aby byla zachována funkčnost navrženého řešení (např. při stabilizaci podloží se nejdříve položí separační geotextilie a na ni geomříž).

Stříhání

Většinu geosyntetik lze na požadované rozměry upravit stříháním nebo řezáním. Vhodné je použít odlamovací nůž nebo ostré zahradní nůžky. Pokud je potřeba užších pásů geosyntetika, lze řezat i celou roli. K tomu se používá motorová pila nebo rozbrušovačka s velkým kotoučem. Roli je nutné v místě řezu zpevnit izolační páskou nebo podobným materiálem. Pokud řežeme celou roli geotextilie, může dojít k jejímu spečení na řezu. Při roztahování role pak dojde k vzájemnému odtržení, které nemá vliv na funkčnost výrobku.

Pokládka

Je nutné respektovat navržený směr pokládky geosyntetika. Jen málo geosyntetik má ve všech směrech stejné vlastnosti, jde tedy o důležitý krok. Vždy je nutné postupovat v souladu s instalačním postupem pro konkrétní druh geosyntetika a jeho použití v zemní konstrukci.

Geomříže a geotextilie při instalaci co nejvíce napínáme, aby se netvořily sklady a vlny a zajistíme je. Zajištění geosyntetik se provádí kolíky, balvany nebo hromadami zásypového materiálu, aby se během zasypávání neposouvaly a nevlnily. Geotextilie a geomříže by měly být zasypány do doby uvedené v technických specifikacích výrobku.

Sypání a rozmisťování materiálu

Po geosyntetických materiálech je zakázáno pojíždět/jezdit. Doporučená mocnost vrstvy, která umožní pojíždění, je minimálně 150 mm, pokud není v projektu nebo instalačním postupu uvedeno jinak. Sypání zeminy z velké výšky je zakázáno, aby nedošlo k poškození nebo srolování geotextilie či geomříže. Rozhrnování materiálu se provádí bagry a buldozery.

pH materiálů, které přijdou do kontaktu s geosyntetikem

Polyester (PET) velmi špatně snáší zásadité prostředí a degraduje v něm. Konkrétně dochází k zásadité hydrolýze polyesteru. Z tohoto důvodu nesmí geomříže a geotextilie vyrobené z polyesteru přijít do kontaktu s prostředím s pH > 9. Jsou to například zeminy stabilizované vápnem, cementem, betonové suspenze a beton.

Důsledkem je pokles pevnosti v tahu (což je jeden z důležitých vstupních parametrů statického výpočtu) a s tím související nižší stupeň stability, než návrh od projektanta.

Z polymerů typických pro výrobu geosyntetik nejlépe odolává zásaditému prostředí vysokohustotní polyethylén (HDPE).

Hutnění

Metoda hutnění (statická, dynamická) je zvolena projektantem s ohledem na materiál zásypu a podloží.

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci