rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Opěrné systémy z vyztužené zeminy jsou konstrukce tvořené několika základními elementy. Horizontální vrstvy geomříží zajišťují stabilitu a funkčnost celé konstrukce, lícové prvky zadržují zeminu zásypu v čele konstrukce a dávají jí vhodný estetický vzhled. Spolupůsobení lícových prvků a geomříží je zajištěno pomocí funkčních spojovacích prvků. Součástí vyztužené konstrukce je i zemina zásypu, jejíž parametry významně ovlivňují vlastnosti konstrukce.

Opěrné zdi a strmé svahy z vyztužené zeminy jsou obvykle levnější než betonové konstrukce. Mají menší nároky na únosnost základové půdy a optimálně využívají prostor, který je k dispozici (minimalizují zábory půdy). Účelu použití a velikosti konstrukce se přizpůsobuje i vzhled líce tak, aby co nejlépe vyjadřoval charakter stavby.

Opěrné systémy dodáváme s garancí funkčnosti jako komplexní řešení včetně nezbytné podpory, která obsahuje návrh řešení a zpracování projektové dokumentace, dodávku prvků systému na stavbu, certifikáty k systému, instalační postup a zaškolení na stavbě.

Ke stažení: Katalog opěrných systémů

Systém Typ líce Sklon líce
doporučený rozsah
(technicky možný rozsah)
Tuhost líce

GreenMesh Soil

GreenMesh Soil
Svařované ocelové panely
a protierozní ochrana
45-70°
(90°)
Poddajný
(měkký) líc

GreenMesh Terra

GreenMesh Terra
Pletené ocelové sítě
a protierozní ochrana
45-90°
(90°)
Poddajný
(měkký) líc

GreenMesh Wrap

GreenMesh Wrap
Obalované čelo
z geomříže
45-90°
(30-90°)
Poddajný
(měkký) líc

GreenMesh Slope

GreenMesh Slope
Dočasná nebo trvalá protierozní georohož <50°
(podle úhlu vnitřního
tření zeminy)
Poddajný
(měkký) líc

GeoWall Block

GeoWall Block
Drobné betonové tvarovky 10:1 nebo 90°
(70-90°)
Tuhý líc

GeoWall Panel

GeoWall Panel
Velkoplošné betonové panely 90°
(70-90°)
Tuhý líc

GeoWall Rock

GeoWall Rock
Ocelové panely
s kamenivem
45-90° (10:1)
(90°)
Polotuhý líc

GeoWall Shoulder

GeoWall Shoulder

Ocelové panely s kamenivem 90° Polotuhý líc

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci