rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Chci vyřešit problém

Potřebujete-li strmý svah pro rozšíření pozemku, zpevnění svahu nebo sanaci sesuvu např. po povodních ...
Protierozní ochrana svahů a skalních stěn pomocí georohoží, kokosových a jutových sítí nebo geobuněk ...
Vše o založení násypů, zlepšení únosnosti podloží nebo konstrukčních vrstev stabilizací a separací ...
Náměty pro opravy mrazových či reflexních trhlin asfaltových vozovek a ochranu před vyjížděním kolejí ...
Způsoby použití plošných drenáží ve skládkách odpadů, na stavbách silnic, železnic a jiných dopravních komunikací ...