rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Rozšíření a zpevnění vozovky

Ve stavební praxi je ve stísněných poměrech poměrně častým jevem snaha rozšířit korunu svahu a docílit tak vyšší kapacity komunikace. V minulosti se rozšíření řešilo prostým dosypáním koruny a jejím zestrmením. U takto upravené komunikace je nutné počítat s nutností častých oprav při rozjíždění krajnice.

Dnes je toto řešení s ohledem na snahu minimalizovat uzavírky na komunikacích nedostatečné a je nutné budovat konstrukce trvalého charakteru. Místo napojení nové vozovky na stávající konstrukci vyžaduje zvýšenou pozornost, protože v této oblasti dochází vlivem postkonstrukčních deformací k nejčastějším poruchám, vzniku trhlin a deformací.

Při napojování asfaltových (živičných) vrstev vozovky se používají výztužné kompozity. Při napojovaní konstrukčních vrstev vozovky se používají stabilizační geomříže bránící zatlačovní kameniva do měkkého podloží - jedná se o zpevňování podloží.

Pokud potřebujete rozšířit nebo zpevnit krajnici, musíte použít konstrukční zpevnění koruny násypu bránící vytlačení zeminy do strany a to např. pomocí systému GeoWall Shoulder.

Výhody systému GeoWall Shoulder

  • kratší čas opravy krajnice = kratší doba uzavírky
  • úprava geometrie svahu pouze v koruně násypu bez nutnosti hlubšího zásahu do konstrukce celé komunikace
  • možnost použití místního zásypového materiálu
  • účinná fixace polohy svodidla nebo zábradlí

Popis systému GeoWall Shoulder

Systém Shoulder je vytvořen kombinací navzájem propojených kotevních ocelových panelů, distančních spon (oboje s protikorozní ochranou s trvanlivostí dle zvolené varianty až 90 let) tvořící lícový koš a výplně (zásypu) koše.

V případě typu líce systému lze vybrat z varianty:

  • kamenný svah, kdy je do lícového koše vyskládané / nasypané kamenivo a výsledek připomíná vzhledem gabionové koše

V případě tuhosti konstrukce lze vybrat z varianty:

  • uzavřená konstrukce je díky vyšší tuhostí vhodnější pro vytvoření deformační zóny při nárazu vozidla na svodidlo

Geometrie konstrukce

Jednotlivé lícové koše mají skladebnou délku 2 m a je tedy možné vytvářet konkávní (vyduté) a konvexní (vypuklé) směrové oblouky dle požadavku projektu nebo stávající komunikace. Pokud niveleta komunikace stoupá nebo klesá, tak je možné provést úpravu založení tak, aby základová spára koše byla rovnoběžná s podélným sklonem nivelety.

UKÁZKY ŘEŠENÍ ROZŠÍŘENÍ VOZOVKY A ZPEVNĚNÍ KRAJNICE

Obrázek rozšíření a zpevnění vozovky v intravilánu
Rozšíření a zpevnění vozovky v intravilánu
Obrázek rozšíření a zpevnění vozovky v extravilánu
Rozšíření a zpevnění vozovky v extravilánu

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci