rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Zamezení tvorby vyjetých kolejí

Současné dopravní zatížení (zvyšování nápravových tlaků, zvyšování intenzity provozu atd.) vede k neutěšenému stavu mnohých silničních komunikacích. Kromě trhlin se setkáváme také často s příčnými deformacemi povrchů vozovek tzv. vyjetými kolejemi.

Prodloužení životnosti vozovky lze dosáhnou opravou pomocí mříží či kompozitních prvků. Princip fungování geosyntetika v konstrukci při řešení těchto dvou typů poruch (trhlin ve vozovkách a vyjetých kolejí) je rozdílný, s touto znalostí je tedy nezbytné přistupovat i k výběru vhodného výrobku.

Výhody vyztužování asfaltových vozovek:

  • zvýšení životnosti asfaltového krytu
  • prodloužení intervalu oprav
  • snížení nákladů na údržbu vozovky

Příčiny vzniku vyjetých kolejí

Vyjeté koleje vznikají na silnících tam, kde jezdí těžká vozidla soustavně v téže stopě. Asfaltová směs krytu vozovky je vytlačována mimo jízdní stopu pneumatik.

Koleje vznikají převážně v místech pomalé či zastavující silniční dopravy - pravé jízdní pruhy zejména při zvětšení počtu jízdních pruhů ve stoupání, křižovatky, zastávky autobusů, trolejbusů a zastávkové pruhy).

Tyto deformace se vyskytují v souvislých délkách, lokálně pak v místech stání těžkých vozidel. Běžný živičný (asfaltový) nebo dlážděný povrch ve frekventovaných místech zátěž dlouho nevydrží.

Příčinou vzniku těchto deformací je nedostatečná odolnost vrstev krytu proti trvalým deformacím (použití těžených kameniv, nevhodná křivka zrnitosti, vysoký obsah asfaltu, druh asfaltu o vyšší penetraci, vysoké dopravní zatížení).

Vytváření vyjetých kolejí na výše uvedených kritických místech zabraňují výztužné kompozitní výrobky instalované v asfaltové vrstvě. Informace o zamezení tvorby trhlin, spár a výtluků v asfaltovém krytu (jako oddělené problematice) najdete v tématu o opravách spár a trhlin v asfaltových vozovkách.

Princip redukce vyjetých kolejí

Vlastnosti prvků do asfaltů

Výrobky do asfaltových vrstev vozovek se vyrábějí z několika druhů surovin, které předurčují jejich chování v konstrukci a významně ovlivňují i vhodnost jejich použití. Nejběžnějšími surovinami jsou ocel, sklo, polyester a polypropylen.

Výrobky z těchto surovin se liší zejména svými mechanickými vlastnostmi. Grafické srovnání mechanických vlastností výrobků z různých surovin:

Vztah pevnosti a protažení u surovin pro vyztužování asfaltů

Pro redukci příčných deformací výrobní surovina však spíše předurčuje technologii výroby, následně pak struktura samotného výrobku. A především struktura je pro tuto aplikaci vzhledem k účinnosti rozhodující. Obecně se pro eliminaci vyjíždění kolejí používají pouze mříže či kompozity z polypropylenu.

Základní rozdíly mezi výztužnou a stabilizační funkcí

Hlavní rozdíl mezi výztužnou a stabilizační funkcí spočívá v principu fungování výrobku. U výztužné funkce je rozhodujícím faktorem pevnost výrobku, jenž při aktivaci přebírá tahové síly vznikající v asfaltové vrstvě. Standardně se o vyztužování hovoří v aplikacích redukce tvorby trhlin.

Oproti tomuto v případě stabilizační funkce není rozhodující pevnost, ale schopnost daného výrobku zabránit pohybu zrn obalované směsi. Stabilizační funkce je využíváno především pro aplikace zvyšování únosnosti podloží.

Požadavky na strukturu stabilizačního prvku

Rozhodující pro maximální účinnost je stálost a stabilita tvaru oka mříže, tloušťka a tuhost žebrapevnost spoje a jeho torzní tuhost.

Druhy výztuh asfaltových vozovek

Prostá mřížTensar AR1
Kompozit s instalační geotextiliíTensar AR-G

Ukázky zamezení tvorby vyjetých kolejí

Obrázek vyztužení křižovatky k Havlíčkově Brodu
Vyztužení křižovatky k Havlíčkově Brodu
Obrázek vyztužení křižovatky v Ostravě
Vyztužení křižovatky v Ostravě
Obrázek vyztužení parkoviště v Mladé Boleslavi
Vyztužení parkoviště v Mladé Boleslavi

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci