rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Geotextilie je definována jako plošný, polymerní (tedy syntetický) nebo přírodní materiál, který může být tkaný, netkaný nebo pletený, používaný ve styku se zeminou a/nebo jinými materiály při zemních a stavebních pracích.

Geotextilie jsou obvykle vyráběny z polypropylenu (PP) a/nebo polyesteru (PES). Díky výrobní surovině nejsou napadány plísněmi a bakteriemi, dobře snáší alkalické prostředí (jen PP) i kyselé prostředí (PP i PES) a odolávají obvyklým rozpouštědlům. Barvu mají nejčastěji bílou nebo černou, ale vyrábí se i v dalších odstínech nebo jako pestrobarevné.

Podle způsobu výroby dělíme geotextilie na tkané, netkané a pletené.

Pohled na rozdíl mezi tkanou, netkanou a pletenou geotextilií

Tkané geotextilie

Tkané geotextilie jsou vyráběny na tkalcovském stavu ze dvou vzájemně kolmých soustav nití, pramenců nebo pásků vzájemně provázaných. Podélná soustava nití (pramenců, pásků) se nazývá osnova, příčná útek.

Netkané geotextilie

Netkané geotextilie jsou nejznámějším typem geotextilie. Vyrábějí se zpevněním mechanickým nebo fyzikálně-chemickým způsobem, popř. jejich kombinací. Mechanického zpevnění se dosahuje tzv. vpichováním, tedy propichováním náhodně rozptýlených vláken soustavami protichůdně orientovaných speciálních jehel. Vlákna používaná pro výrobu mohou být dlouhá několik centimetrů (střižená vlákna) nebo také velmi dlouhá (nekonečná vlákna).

Pletené geotextilie

Tyto geotextilie jsou vyráběny na pletacích strojích z nití nebo pramenců vytvarovaných do oček vzájemně

provázaných případně s použitím dalších vazebních prvků uspořádaných

do sloupků a řádků. Pokud jsou nitě (pramence) v jednom směru přímé, jedná se o geotextilii s přímo orientovanou strukturou (directly oriented structure - DOT).

Podle funkce v konstrukci dělíme geotextilie na separační, filtrační, ochranné, drenážní nebo výztužné.

Separační, filtrační, ochranná, drenážní a výztužná funkce geotextílií

Separační geotextilie

Použití separačních (oddělovacích) geotextilií je vhodné všude tam, kde jsou v kontaktu nestmelené materiály různého složení a/nebo kvality (např. separace dvou materiálů různého zrnitostního složení v zemní konstrukci). Jejich oddělením je zabráněno jejich možnému promíchání vlivem působení vody nebo cyklického zatížení a tím jejich postupnému znehodnocení mající za následek ztrátu jejich funkce.

Název výrobkuTechnologie výrobyVýrobní materiálObrázek
Geomatex TSTtkanápolypropylenGeomatex TST - separační geotextilie
Geomatex NTInetkanápolypropylenGeomatex NTI - separační geotextilie
Geomatex
NTB 10
netkanápolypropylenGeomatex NTB 10 - separační geotextilie
Geolon PETtkanápolyesterGeolon PET - separační geotextilie
Geolon PPtkanápolypropylenGeolon PP - separační geotextilie
TSnetkanápolypropylenTS - separační geotextilie
Bontec NW
netkanápolypropylenBontec NW - separační geotextilie

Výztužné geotextilie

Umožňují přenášet tahová napětí a používají se ke zlepšení mechanických vlastností zemin. S ohledem na nutnost dosažení projektovaného napětí stavebních konstrukcí při malém přetvoření se k tomuto účelu používají geotextilie tkané nebo pletené.

Název výrobkuTechnologie výrobyVýrobní materiálObrázek
Bontec SG
tkanápolypropylenBontec SG - výztužná geotextilie
Bontec HStkanápolyesterBontec HS - výztužná geotextilie

Filtrační geotextilie

Geotextilie plní také filtrační funkci, tedy vytvářejí bariéru pohybu pevných částic skrze geotextilii. Tím brání možnému znehodnocování materiálu pod nebo za geotextilií (např. ucpání štěrkového zemního drénu) a prodlužují tak životnost různých stavebních konstrukcí (např. drenážních systémů). Jsou zcela nezbytné při zhotovování podkladních a konstrukčních vrstev komunikací, při kultivaci znečištěných vodních toků a půdních rekultivačních programech. Tyto geotextilie zároveň podporují vznik stabilních přírodních filtrů v samotné zemině s minimální tendencí k ucpávání pórů (kolmataci).

Název výrobkuTechnologie výrobyVýrobní materiálObrázek
Geomatex TSTtkanápolypropylenGeomatex TST - separační geotextilie
Bontec HF
tkanápolypropylenBontec HF - filtrační geotextilie
Geomatex RPES
netkanápolyesterGeomatex RPES
Geomatex
NTB 20
netkanápolyesterGeomatex NTB 20 - filtrační geotextilie
Geomatex NTInetkanápolypropylenGeomatex NTI - separační geotextilie

Ochranné a drenážní geotextilie

Některé konstrukce jsou citlivé na porušení. V tomto případě je možné využít ochranné funkce geotextilií, které zajišťují vlastnosti chráněného materiálu při ukládání druhého (např. ochrana izolace před porušením přisypávanou zeminou). Protože se jedná vždy o netkané geotextilie větších tlouštěk, které dobře odvádějí vodu v rovině, zastávají tyto geotextilie zároveň funkci drenážní.

Název výrobkuTechnologie výrobyVýrobní materiálObrázek
Geomatex RPESnetkanápolyesterGeomatex RPES
Geomatex
NTB 10
netkanápolypropylenGeomatex NTB 10 - separační geotextilie
Geomatex
NTB 20
netkanápolyesterGeomatex NTB 20 - filtrační geotextilie

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky
  • Realizujeme konstrukce z vyztužené zeminy

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace