rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Geokompozity

Geokompozity jsou výrobky, které kombinují vlastnosti geomříží, geotextilií a případně i fólií. Mohou mít funkci drenážní, ochranou či výztužnou.

Drenážní geokompozity

Drenážní geokompozity jsou nejběžnějšími výrobky z kategorie geokompozitů. Drenážní geokompozity mají prostorové jádro z polymerní geosítě schopné účinně odvádět vodu ve své rovině. Toto drenážní jádro je potaženo z jedné nebo obou stran geotextilií či fólií. Geotextilie plní fukci filtrační a separační, případně také ochrannou. Pro drenážní jádro geokompozitu se někdy využívá i georohož vyrobená z neuspořádaných polymerních vláken. Tyto geokompozity jsou díky vlastnostem svého jádra měkké a po zatížení se značně snižuje jejich drenážní kapacita.

Výztužné geokompozity

Výztužné geokompozity obvykle kombinují geomříž a geotextilii. Tím umožňují zajištění několika funkcí – výztužné, separační, filtrační – v jednom jediném výrobku, což může být v řadě případů výhodné. Mezi výztužné geokompozity se řadí i výrobky do asfaltů, které se také z důvodu výhradního použití v asfaltových vrstvách vozovek nazývají výrazem kompozity a jsou popsány v jiné kategorii.

Nejčastější použití geokompozitů:

  • drenážní systémy a odvodnění konstrukcí

  • skládky odpadů

  • vyztužování a separace konstrukčních vrstev pod násypy

Výrobek    TypObrázek
InterdraindrenážníDrenážní geokompozit pro odvodnění konstrukcí
Viadraindrenážní

Drenážní geokompozit

Rock PECvýztužný

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci