rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Opěrná zeď z betonových panelů

Panelové systémy tvořené velkoplošnými dělenými panely nebo tzv. "panely na plnou výšku" nacházejí uplatnění na stavbách s vysokými nároky na kvalitu, bezpečnost a rychlost výstavby. Konstrukce opěrných zdí s použitím lícového panelu se tedy nejčastěji používá při stavbách silnic, železnic, průmyslových areálů nebo při výstavbě mostů. Výstavba panelových systémů vyžaduje větší montážní prostředky a tedy vybudování spolehlivých přístupových komunikací. Je vhodná pro stavební firmy s dobrou mechanizací a kvalifikovaným personálem.

Výstavba je mimořádně rychlá a konstrukce po dokončení nepodléhá tvarovým změnám. Při použití povrchové textury mohou panelové systémy vytvářet velmi estetické konstrukce. Minimální požadavky na kvalitu betonu představuje u panelů beton třídy C30/37 se stupněm odolnosti vůči vlivu prostředí XF4.

Typy používaných betonových panelů

Nejčastěji užívaným konstrukčním řešením jsou panelové systémy používající dělené (segmentové) panely. Z hlediska tvaru se nejčastěji používají obdélníkové panely, panely tvaru T nebo tvaru kříže. Dříve používané hexagonální tvary se dnes téměř nepoužívají. Při montáži panelů je důležité udržení tloušťky spar. Za tímto účelem se pro panelové systémy používá celá řada vymezovacích pružných podložek, stejně jako dalších montážních a zavětrovacích prostředků.

Opěrné zdi z velkoplošných panelů a panelů na plnou výšku

Panely na plnou výšku (full height panels) se používají zejména pro konstrukce s výškou do 6 m s ohledem na transport a manipulaci dlouhých panelů. Montáž líce opěrných zdí z panelů na plnou výšku je jednodušší než montáž segmentových panelů, avšak vyžaduje větší zkušenosti s počátečním nastavením geometrie líce, která se vzhledem ke způsobu výstavby nedá v průběhu výstavby korigovat.

Panely na plnou výšku jsou tedy vhodné zejména pro silniční sjezdy a nájezdy, pro komunikace a tratě s nutností změny nivelety ve stísněném prostoru, pro řešení výškových rozdílů v projektech HTÚ průmyslových a obchodních areálů apod.

Výhody použití betonových panelů v opěrných zdech

  • mimořádná tuhost líce
  • rychlá montáž a výstavba
  • malá citlivost líce na účinky vibrací při hutnění

UKÁZKY OPĚRNÝCH ZDÍ Z BETONOVÝCH PANELŮ

Obrázek opěrné zdi z betonových panelů na dálnici D 47
Opěrná zeď z betonových panelů na dálnici D 47 
Obrázek mostní opěry z betonových panelů
Mostní opěra z betonových panelů
Obrázek opěrné zdi na přeložce silnice silnice 
Opěrná zeď na přeložce silnice silnice 

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci