rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Mostní opěry a mostní křídla

Mostní opěry patří k vůbec nejnáročnějším konstrukcím, které lze z vyztužené zeminy provést. Ovšem kromě vlastní konstrukce opěr lze pomocí geomříží řešit i další problémy spojené se zakládáním mostů.
Velmi častým požadavkem je založení mostní konstrukce na nevhodném podloží nebo omezení zemního tlaku na některé konstrukční části mostu. Snad nejčastější aplikací je pak výstavba mostních křídel z opěrných systémů s lícem z panelů, betonových tvarovek nebo gabionů.

Zlepšení základových poměrů mostu

Stále častěji se setkáváme s problematikou zakládání mostních konstrukcí na nevhodných podložích. Při řešení problému pomocí vyztužené zeminy zde výztužné geomříže přebírají vznikající vodorovné síly a spolu s dalšími prvky založení redistribuují rozložení napětí na základovou spáru. Tato redistribuce snižuje namáhání základové půdy a omezuje tak hodnoty sedání mostní konstrukce.

Redukce zemního tlaku na mosty

Další z možných uplatnění geomříží v mostním stavitelství spočívá v redukci nebo odstranění zemního tlaku na svislé konstrukční části mostu, tedy nejčastěji betonové mostní opěry. Geomříže omezují nebo zcela zachycují působení aktivního zemního tlaku a může tak významně snížit dimenze konstrukce. Toho se využívá zejména u opěr, mostních křídel nebo parapetních zdí.
Geomříže jsou často používány v přechodových oblastech mostů pro redukci sedání. Zde je nutno konstatovat, že prosté vyztužení přechodové oblasti nemůže hodnoty sedání prakticky ovlivnit.

Výstavba mostních křídel

Snad nejčastějším řešením, kdy jsou geomříže aktivním prvkem některého konstrukčního systému je konstrukce mostních křídel. Způsob navrhování i výstavby je prakticky totožný s výstavbou opěrných zdí s přihlédnutím k některým specifikám mostního stavitelství. Geomříž v každém konstrukčním systému zajišťuje stabilitu a je pevně spojena s lícem, který má ochrannou a estetickou funkci.

Konstrukce mostních opěr

Nejnáročnější aplikací vyztužené zeminy v mostním stavitelství je využití geomříží pro konstrukce mostních opěr, jejichž princip je podobný jejich aplikaci v konstrukci mostních křídel. Oproti nim jsou však na mostní opěry kladeny mnohem přísnější požadavky, a to nejen z hlediska únosnosti (I. mezní stav), ale zejména z hlediska deformačního přetváření konstrukce ve svislém i vodorovném směru po celou dobu životnosti mostu.

Výhody použití geomříží v mostním stavitelství

  • Bezpečnější založení plošně zakládaných mostů
  • Snížení dimenzí klasických betonových opěr a jejich nižší cena
  • Rychlejší výstavba mostních křídel
  • Cenová úspora při konstrukci opěr a odstranění rozdílného sednutí přechodových oblastí mostu

ukázky mostních opěr a křídel

Obrázek mostních křídel z drobných betonových tvarovek
Mostní křídla z drobných betonových tvarovek
Obrázek mostu z vyztužené zeminy v Královci
Most z vyztužené zeminy v Královci

Obrázek mostní opěry v Chebu
Mostní opěra v Chebu

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci