rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Opěrné zdi a mosty

Výraz opěrná zeď se používá pro celou řadu stavebních konstrukcí různého konstrukčního uspořádání. S ohledem na dříve dostupné technologie byly opěrné zdi nejčastěji tvořeny z betonu, prafabrikátů nebo zdiva. Pokrok ve stavebních postupech a nové geosyntetické výrobky umožnily vznik nových technologií a typů opěrných zdí i mostních opěr.

Opěrné konstrukce z vyztužené zeminy jsou tvořené několika základními elementy. Horizontální vrstvy geomříží zajišťují stabilitu a funkčnost celé konstrukce, lícové prvky zadržují zeminu zásypu v čele konstrukce a dávají jí vhodný estetický vzhled. Spolupůsobení lícových prvků a geomříží je zajištěno pomocí funkčních spojovacích prvků. Součástí vyztužené konstrukce je i zemina zásypu, jejíž parametry významně ovlivňují vlastnosti konstrukce.

Typy opěrných konstrukcí z vyztužené zeminy

Kamenný líc opěrné zdiLíc z betonových tvarovekLíc opěrné zdi z betonových panelů

Opěrné zdi a mostní opěry z vyztužené zeminy se používají všude tam, kde je výstavba tradičních konstrukcí obtížná, nákladná nebo nevzhledná. Nejčastěji se jedná o rozšiřování silnic, železnic, budování nájezdových ramp nebo výstavbu mostních křídel. Pro tyto účely se jako nejvhodnější osvědčila opěrná zeď z betonových panelů. Výstavba takového typu zdi je rychlá, levná a samotná konstrukce je dostatečně tuhá, aby odolala dopravnímu zatížení.

Pokud nejsou na konstrukci kladeny tak vysoké nároky nebo se konstrukce nachází ve špatně přístupném terénu, je vhodná opěrná zeď z betonových tvarovek. Díky líci z drobné betonové tvarovky lze takovou zeď provádět značně členitou a přizpůsobit se téměř jakýmkoliv potřebám projektu. Její výstavba nevyžaduje prakticky žádnou mechanizaci a je tedy ji možné stavět i svépomoci.

Pro použití opěrné zdi v intravilánu se stále častěji používá opěrná zeď z přírodního kamene. Přírodní kámen však netvoří nosnou část opěrné konstrukce, ale je pouze pohledovou části tzv. vyztuženého zeminového bloku. Tento typ zdí se pro nezasvěceného jeví jako gabion, který je v dnešním industriálním světě pro svůj přírodní charakter stále oblíbenější. Použití lícového gabionu v kombinaci s geosyntetickými výrobky však přináší tomuto typu konstrukcí značné technologické, bezpečnostní i ekonomické výhody.

Mostní opěry jsou vůbec nejnáročnější konstrukcí, které můžeme z vyztužené zeminy provést. Jejich návrh by měl vždy provádět tým odborníků složený z mostařů a geotechniků, protože se zde problematika obou těchto oborů vzájemně prolíná.

Opěrné zdi z vyztužené zeminy jsou obvykle levnější než betonové konstrukce, mají menší nároky na únosnost základové půdy a optimálně využívají prostor, který je k dispozici (minimalizují zábory půdy). Vzhled líce se přizpůsobuje účelu použití a velikosti konstrukce tak, aby co nejlépe vyjadřoval charakter stavby.

Ukázky řešení opěrných zdí A MOSTNÍCH OPĚR

Obrázek opěrné zdi z panelů na úseku Chomutov-Křimov
Opěrná zeď z panelů na úseku Chomutov-Křimov
Obrázek zpevnění portálu drenážní štoly VD Šance
Zpevnění portálu drenážní štoly VD Šance
Obrázek opěrné zdi s lícem z přírodního kamene
Opěrná zeď s lícem z přírodního kamene
Obrázek opěrné zdi na průtahu Bučovicemi
Opěrná zeď na průtahu Bučovicemi
Obrázek mostní opěry s lícem z betonových tvarovek
Mostní opěra s lícem z betonových tvarovek
Obrázek mostního křídla a parapetní zdi z vyztužené zeminy
Mostní křídla a parapetní zdi z vyztužené zeminy

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci