rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Opěrná zeď z betonových tvarovek

Výstavba opěrných zdí je obvyklým a často jediným možným řešením úprav svažitých terénů nebo výstavby zemních těles na omezeném prostoru. Tížné betonové zdi přestávají stále častěji ekonomicky konkurovat levnějším systémům opěrných zdí z vyztužené zeminy, které nabízí celou řadu praktických výhod. Běžným provedením líce takových systémů je štípaná betonová tvarovka nejrůznějších tvarů a velikostí, často také v barevném provedení.

Kombinace prvků tvoří celek systému

Systémové konstrukce jsou neoddělitelnou kombinací čtyř prvků, které tvoří betonová tvarovka, výztužná geomříž, spojovací prvek a zemina zásypu vyztužené oblasti. Všechny prvky spolu vytvářejí kompletní celek, kdy každý prvek musí být ve vzájemné souhře se všemi ostatními, vzájemně se podmiňují nebo ovlivňují. Vývoji systémových konstrukcí předcházela celá řada laboratorních testů a provozních zkoušek na staveništi. Na jejich základě byly vytvořeny kombinace prvků, materiálů a postupů, které svou jednoduchostí umožňují výstavbu formou jednoduché stavebnice.

Lícové betonové tvarovky jsou rozměrově uzpůsobeny tak, aby manipulaci s nimi zvládl jeden pracovník bez nutnosti použití speciálního zařízení pro manipulaci. Na tyto tvarovky se v předem stanovených roztečích připojují výztužné geomříže. Spojení se provádí pomocí spojovacích prvků, které garantují trvalé spolupůsobení.

Typy opěrných zdí z vyztužené zeminy s betonovou tvarovkou na líci

Lícové tvarovky opěrných zdí z vyztužené zeminy

Výchozím hlediskem použití lícové tvarovky jsou její tvar, hmotnost a rozměry. S ohledem na manipulaci a váhové limity manipulace břemen je právě hmotnost tvarovek hlavní příčinou vytváření tvarovek obsahujících různé dutiny, které se musí následně při výstavbě vyplňovat. Pokud se tedy používají plné tvarovky, mají obvykle menší rozměry. Vlastní tvar potom určuje možnosti půdorysného zakřivení konstrukce (vnitřní a vnější půdorysné oblouky) a také proveditelnost rohů v případě, že je konstrukce půdorysně zalomena. Tvar také definuje možnosti sklonu líce.

Vzhledem k tomu, že jsou na stavbě tvarovky skládány nasucho, ovlivňuje jejich stabilitu kromě rozměrů i členitost vodorovné kontaktní spáry tvarovky. Vhodnější je členitá spára tvarovky opatřená buď smykovým ozubem, nebo alespoň drážkami pro vložení elementu vytvářejícího vodorovný smykový odpor. Členěná spára se také obvykle využívá k dodatečnému zpevnění v oblasti koruny líce. Minimální požadavky na kvalitu betonu tvarovek představuje beton třídy C30/37 se stupněm odolnosti vůči vlivu prostředí XF4.

Příklady betonových tvarovek v opěrných zdech z vyztužené zeminy

Z estetického hlediska se vyrábějí technologií vibrolisovaného betonu nejčastěji tzv. štípané tvarovky, kdy lícová strana tvarovky je tvořena štěpem nezralého betonu. Štípaný povrch líce je obecně lépe přijímán, v kombinaci s barevným provedením betonu se pak vzhledem může podobat některým přírodním materiálům, např. pískovci. Nepravidelnost štípaného povrchu také snižuje nároky na přesnost zdění, na rozdíl od tvarovek vyráběných v tzv. hladkém provedení.

výhody opěrných zdí z betonových tvarovek

  • výstavba bez použití mechanizace
  • certifikované konstrukční systémy
  • nižší náklady oproti tradičním zdem
  • odstranění mokrých procesů

UKÁZKY OPĚRNÝCH ZDÍ Z BETONOVÝCH TVAROVEK

Obrázek mostních křídel z drobných betonových tvarovek
Mostní křídla z drobných betonových tvarovek
Obrázek opěrné zdi v areálu obchodního centra 
Opěrná zeď v areálu obchodního centra
Obrázek opěrné zdi železničního koridoru
Opěrná zeď železničního koridoru

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci