rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Skládky & odvodnění

Voda patří k největším nebezpečím každé stavby. Její odvedení je proto prioritou každého projektanta i stavitele. Některé geosyntetické výrobky lze využívat k shromažďování a odvodu povrchových nebo průsakových vod mimo oblast staveb. S odvodem vody se často pojí i schopnost nepropustných geosyntetik izolovat vodu, a případně jiné tekuté látky a zabránit jejich kontaktu s okolím tam, kde je to nežádoucí nebo nepřípustné.

Utěsnění skládkyOdvedení vody ze stavbyTrativody

Se schopností geosyntetických výrobků odvádět vodu nebo ji izolovat úzce souvisí problematika skládkování. V současné době se dokončuje zakrytí skládek odpadů, které byly vybudovány v minulosti a je nutné je začlenit do krajiny. Zde jsou geosyntetika dominantním materiálem, který skládky chrání proti průniku srážkových vod a jejich případné kontaminaci. Nově budované rozšiřování skládek již probíhá podle současných přísných norem, které geosyntetické výrobky využívají hojně jak pro zakládání skládky, tak i pro její uzavření.

Správné odvodnění stavby zabezpečuje již ve fázi provádění minimalizaci škod a často slouží v nezměněné podobě po celou dobu životnosti konstrukce. Dobře navržené drenážní kompozity umožňují levné zajištění i takových funkcí odvodnění, které byly v minulosti značně technicky i finančně náročné. Stále většího významu také nabývá úspora přírodních zdrojů, kterých lze použitím geosyntetických výrobků dosáhnout.

Specifickým druhem odvodnění je podélná drenáž, která doprovází snad každou komunikaci, silnici nebo železniční trať. V této oblasti, přestože ještě není dostatečně zakotvena v obecně závazných předpisech, lze dosáhnout využitím geosyntetik výrazných úspor oproti dosavadním způsobům provádění.

UKÁZKY ŘEŠENÍ SKLÁDEK A ODVODNĚNÍ

Obrázek rekultivace skládky ve Výskytné u Jihlavy
Rekultivace skládky ve Výskytné u Jihlavy
Obrázek celoplošného odvodnění násypu přeložky silnice
Celoplošné odvodnění násypu přeložky silnice 
Obrázek podélného odvodnění komunikace na Přerovsku
Podélné odvodnění komunikace na Přerovsku

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci