rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Odvodnění stavby

Podzemní voda a povrchová srážková voda je společně s jejím hydraulickým prouděním nepřítelem při stavebních pracích a její přítomnost často působí vážné problémy ovlivňující stabilitu a bezpečnost konstrukcí. Dodatečné náklady za prováděné opravy jsou zbytečné a lze se jim vyhnout použitím vhodného geosyntetického výrobku - nejčastěji drenážního geokompozitu nebo drenážní geotextilie. Tyto výrobky přinášejí oproti tradičním drenážním systémům s využitím přírodních štěrkovitých materiálů řadu výhod.

Mezi nejčastější problémy způsobené přítomností vody ve stavebních konstrukcích patří:

 • průsaky v konstrukcích podzemních staveb
 • zvyšování hydrostatického tlaku
 • vyplavování materiálů z konstrukce
 • tvorba o rozvoj trhlin v konstrukcích
 • nestabilita svahů

Drenážní geokompozity jsou velmi často součástí komplexního odvodňovacího systému, kdy často ve spolupráci s vodorovnými drenážemi snižují hydrostatický tlak a zamezují nasycení povrchových vrstev konstrukcí vodou. 

Posouzení drenážní funkce vyžaduje definování množství vody, které je konstrukce schopna odvést za jednotku času pro definovaný hydraulický gradient. Měření průtočné kapacity drenážních geosyntetik se provádí podle ČSN EN ISO 12 958.

Drenážní geokompozity případně drenážní geotextilie jsou velmi často součástí komplexního odvodňovacího systému. Mají uplatnění všude tam, kde je potřeba odvést co nejrychleji vodu z konstrukce. Z hlediska drenážní funkce je podstatná drenážní kapacita výrobku, která je popisována průtočností v jeho rovině při daném spádu a zatížení. Ve většině případů mluvíme o tzv. geokompozitu, který se skládá z propustného jádra a obalu (geotextilie, fólie). Proto je nutné zohlednit při jeho navrhování oba prvky.

Typy drenážních geokompozitů

Obalující vrstva drenážních geokompozitů je většinou tvořena z netkané geotextilie s filtračními schopnostmi, která zamezuje zanesení drénu a zajišťuje jeho dlouhodobou funkčnost. Vždy je nutné u této geotextilie posoudit filtrační kritéria tak, aby nemohlo k omezení filtrační funkce výrobku (kritérium propustnosti, kritérium zadržení a zabránění ucpání). Ve některých případech vyžadují-li to okrajové podmínky konstrukce, je možné navrhnout výrobek, kde je z jedné strany instalována hydroizolační fólie. V daném případě plní výrobek mimo separační a drenážní funkce rovněž funkci izolační.

Drenážní geokompozit jednostranně laminovaný geotextilií Drenážní geokompozit jednostranně laminovaný geotextilií
Drenážní geokompozit oboustranně laminovaný geotextilií Drenážní geokompozit oboustranně laminovaný geotextilií
Drenážní geokompozit laminovaný z jedné strany geotextilií a z druhé strany hydroizolační fólií Drenážní geokompozit s geotextilií a izolační fólií

Z pohledu tuhosti drenážního jádra se používají geokompozity s měkkým jádrem, které jsou vhodné pro aplikace typu sportovišť či zelených střech. V těchto aplikacích není na geokompozit aplikováno téměř žádné montážní ani provozní zatížení a nedochází tak k výraznému zavření drenážního jádra způsobujícím ztrátu schopnosti výrobku vést vodu ve své rovině. Při aplikaci či návrhu geokompozitů s měkkým jádrem je nutné zamezit jakémukoliv zatížení po dobu životnosti konstrukce.

Drenážní geokompozity s tuhým jádrem se vyznačují vysokou mechanickou odolností k poškození a lépe odolávají zatížení při výstavbě a hlavně pak následnému dlouhodobému působení tlaku nadložních vrstev. Jsou proto předurčeny k použití do izolačního uzavíracího či těsnícího souvrství skládek odpadů, do konstrukčních vrstev vozovek, pod násypová tělesa apod.

Výhody použití drenážních geokompozitů: 

 • úspora finančních nákladů ve srovnání s konvenčními metodami řešení
 • výrazné snížení spotřeby přírodních materiálů 
 • snížení nákladů na dovoz přírodních materiálů (těžké materiály)
 • jednoduchá instalace a lehká manipulace ve srovnání se štěrkovými systémy
 • odpadá nutnost hutnění materiálu zásypu
 • eliminace rizika poškození konstrukčních materiálů vlivem sypání štěrkovitého materiálu
 • rychlost výstavby 
 • snížení emisí CO2

UKÁZKY ODVODNĚNÍ STAVBY

Obrázky celoplošného odvodnění násypu v Roztokách u Prahy
Celoplošné odvodnění násypu v Roztokách u Prahy
Obrázky odvedení vody zpoza zárubní zdi v Tatenicích 
Odvedení vody zpoza zárubní zdi v Tatenicích 
Obrázek plošné ochrany základové desky před vodou
Plošná ochrana základové desky před vodou

Potřebujete poradit?

 • Zpracujeme koncepční řešení a studie
 • Provádíme statické a stabilitní výpočty
 • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
 • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci