rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Protierozní ochrana

Vlivem eroze se splavuje půda, vytváří erozní rýhy, padají kusy skal a nebo ujíždějí svahy. Jedná se tedy o problém, který se týká mnoha oblastí lidské společnosti. Úkolem geosyntetických výrobků je zpevnit povrch svahu a to buď dočasně, než na něm vzroste vegetace nebo trvale. Dočasné zpevnění poskytují výrobky z přírodních materiálů, které časem zdegradují. Stálou ochranu potom plastové georohože a geobuňky.

Geotextilie pro protierozní ochranu svahuDočasná ochrana svahůOchrana skal

Způsob zpevnění povrchu svahu vychází z toho, jak je svah namáhaný, jaký má sklon a z jakého je materiálu. Trvalá protierozní ochrana svahu je potřeba tam, kde je svah příliš strmý a ani po vzrůstu vegetace by nebyla zajištěna jeho ochrana. Zvláště namáhané jsou břehy různých nádrží (vodní, odkalovací) a jam (stavební, silážní). Břehy toku je potřeba ochránit před proudovou erozí.

Přírodní ochrana svahů spočívá v použití materiálů, které mají díky své přírodní podstatě omezenou životnost, a poskytnou svahu ochranu jen do doby, než na něm vzroste vegetace, která protierozní funkci zcela převezme. Uplatnění tyto výrobky nacházejí na svazích pozemních komunikací, železnic a při rekultivacích.

Zcela samostatnou skupinu tvoří problematika zpevnění povrchu skalní stěny. K jeho zpevnění se používají ocelové nebo polymerové mříže, které zabraňují pádu úlomků na cestu, dům a jiné stavby.

Je důležié si uvědomit, že protierozní ochrana svahu nijak nezvýší vnitřní stabilitu svahu, která se např. u sesuvů svahů musí řešit samostatně.

ukázky řešení protierozní ochrany

Obrázek přírodní ochrany svahů portálu tunelu
Přírodní ochrana svahů portálu tunelu
Obrázek protierozní ochrany skalní stěny
Protierozní ochrana skalní stěny
Obrázek protierozní ochrany skalních svahů
Protierozní ochrana  skalních svahů
Obrázek ochrany břehů sedimentační nádrže
Ochrana břehů sedimentační nádrže
Obrázek přírodní ochrany svahů jutovou geotextilií
Přírodní ochrana svahů jutovou geotextilií
Obrázek trvalé protierozní ochrany břehů potoka
Trvalá protierozní ochrana břehů potoka

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci