rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Přírodní ochrana svahu

Dočasná ochrana svahu pomocí přírodních protierozních sítí, rohoží a textilií pomáhá zabránit na strmých svazích povrchové erozi a to obvykle do doby vzrůstu vegetace (traviny nebo popínavé keře). Jejich úkolem je zpevnit povrch svahu do doby, než se na něm vegetace uchytí a přebere protierozní funkci.
Přírodní protierozní výrobky se vyrábí obvykle z kokosu, juty, popř. slámy nebo jiné biomasy. Jejich životnost se počítá na několik let, kdy se postupně samovolně rozloží.

Vodní eroze způsobuje na svazích s nedostatečně vzrostlou vegetací nebo nezpevněným povrchem vymílání rýh a splavování zeminy k patě svahu, kde může např. zanášet odvodňovací systémy, silnice a chodníky.

Dočasné zpevnění svahu

Pokud uvažujete o dočasném zpevnění svahu, musíte si uvědomit, že protierozní funkci musí po

rozpadu přírodního protierozního výrobku převzít vysázená vegetace

a podle toho zvolit druh vegetace popř. hustotu její výsadby. Například při keřové výsadbě musí tyto pokrýt celou plochu svahu nejpozději do doby rozpadu výrobku.

Funkční životnost přírodních protierozních výrobků je závislá na prostředí a podmínkách, ve kterých jsou

nainstalovány. Výrobky z juty vydrží 12-24 měsíců a z kokosu min. 36 měsíců. Během svého pozvolného a přirozeného rozkladu neuvolňují žádné cizorodé ani škodlivé látky. Naopak slouží pro vegetaci jako zdroj prospěšných minerálních

látek.

Jutové a kokosové geotextilie, sítě a rohože mají tedy za úkol podpořit růst

zeleně a dočasně zpevnit svah. Pokud vyžadujete trvalé zpevnění povrchu svahu, musíte využít trvalých plastových

georohoží, konstrukčního zpevnění svahu pomocí vyztužení zeminy např. opěrnou zdí nebo gabiony.

Výhody zpevnění svahu pomocí přírodních výrobků

 • využití na svazích všech sklonů
 • nezatěžují životní prostředí
 • výběr typu dle požadované životnosti ochrany
 • snadná manipulace a instalace

Nejčastější využití

 • parkové a zahradní úpravy, zahradní architektura
 • revitalizační činnost v krajině
 • zajištění svahů hrází, silničních a železničních násypů
 • ochrana břehové zóny nádrží a vodních toků
 • rekultivace skládek a svahů po důlní činnosti

Přehled výrobků

Účinnost výrobku určuje jeho struktura. Obecně platí, že čím strmější nebo vodou zatíženější svah chcete ochránit, tím vyšší musí mít výrobek plošnou hmotnost popř. větší míru zakrytí plochy svahu.

Například na svahy do 45° se používají nejčastěji kokosové sítě gramáže 400 g/m2 nebo jutové sítě gramáže 500 g/m2. Na strmější svahy je vhodnější použít kokosové sítě gramáže 700 g/m2 a vyšší nebo kokosové rohože a ekotextilie. Základní přehled uvádí následující tabulka:


Průměrná životnost [měsíce]Gramáž [g/m2]Velikost oka [cm]Míra zakrytí povrchu svahu [%]
Jutová síť / geotextilie12-2450020x1040Jutová geotextilie Geomanet
Kokosová síť / geotextilie36400
700
900
35x35
20x20
10x10
35
60
65
Kokosový geotextilie Geomanet K
Kokosová rohož36350-100Kokosová rohož Geomat K-P
Ekotextilie36-60150-100Ekotextilie Agrotex EKO

UKÁZKY ŘEŠENÍ PŘÍRODNÍ PROTIEROZNÍ OCHRANY

Obrázek dočasné protierozní ochrany svahů portálu
Dočasná protierozní ochrana svahů portálu 
Obrázek přírodní ochrany svahů v areálu Žacléř
Přírodní ochrana svahů v areálu Žacléř

Potřebujete poradit?

 • Zpracujeme koncepční řešení a studie
 • Provádíme statické a stabilitní výpočty
 • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
 • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci