rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Stabilita strmého svahu

Při zpevňování strmých svahů se sklonem od 20 do 70° je třeba rozlišit dva rozdílné problémy, jejichž řešení na sebe navazuje. Prvním je vnitřní stabilita svahu a druhým je stabilita povrchu svahu (viz. protierozní ochrana). Vnitřní stabilita strmého svahu se řeší vyztužením zemní konstrukce a to pomocí horizontálně položených výztužných geomříží, které zajišťují v kombinaci se zeminou stabilitu a funkčnost celé konstrukce. Aby nebyla zemina ze strmého líce splavována nebo nevypadávala, zadržují ji buď lícové ocelové prvky, geomříže nebo georohože.

Vyztužené strmé svahy umožňují zvětšení využitelné plochy nad svahem (zestrmení svahu) a tím lepší využití dostupného prostoru při rozšíření silnic a železnic pro zvýšení jejich kapacity a nebo snížení záboru okolních pozemků spojených s jejich výkupem.

Vyztužený strmý svah zvětšuje využitelnou plochu

Strmé svahy z vyztužené zeminy

Vyztužené strmé svahy představují rychlou, ekonomickou a univerzální technologii pro výstavbu násypů a sanaci sesuvů tam, kde je požadován strmý sklon čela svahu. Strmé svahy z vyztužené zeminy jsou obvykle levnější než betonové konstrukce, mají menší nároky na únosnost základové půdy.

Účelu použití a velikosti konstrukce se přizpůsobuje volba líce a sklonu tak, aby co nejlépe vyjadřoval charakter stavby. U svahů se sklonem do 50° není nutné ve většině případech zlepšovat líc svahu. Pro zvýšení povrchové stability se používají protierozní georohože, které se aplikují na dostavěné těleso svahu. U sklonů nad 50° se čelo obalí výztužnou geomříží nebo použijí ocelové panely napojené na výztužné geomříže.

Typy vyztužených strmých svahů

Požadavky na technické řešení každého svahu jsou jiné. Při využití technologie vyztužené zeminy se používají nejčastěji tři způsoby jak zpevnit svah:

 • Prosté vyztužení zeminového bloku geomřížemi a pokrytí svahu georohožemi
 • Technika tzv. "obalovaného čela" s využitím ztraceného bednění
 • Stavebnicové konstrukční systémy se zeleným lícem nebo s lícem z kameniva


Typy zpevnění svahu

Výhody zpevňování svahů pomocí geomříží:

 • Levnější oproti tradičním technologiím až o 75%

 • Proměnné úhly líce konstrukcí v rozmezí 20° až 70°

 • Při výstavbě se často používají materiály vytěžené na místě

 • Rychlá výstavba – snížení doby trvání dopravních omezení a silničních uzávěr

 • Svahy porostlé vegetací působí přirozeně a splývají s okolním prostředím

UKÁZKY ŘEŠENÍ STABILITY STRMÉHO SVAHU

Obrázek vyztuženého strmého svahu u obchodního domu v Boskovicích
Vyztužený strmý svah u
obchodního domu v Boskovicích

Obrázek vyztuženého strmého svahu parkoviště hotelu
Vyztužený strmý svah parkoviště hotelu
Obrázek vyztuženého svahu kolem umělé jeskyně
Vyztužený svah kolem umělé jeskyně

  Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

  Nebojte se zeptat

  Zdarma

  +420 548 218 901
  technikageomat.eu

  Konzultace v terénu

  Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

  Chci poptat konzultaci