rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Zpevnění svahu

Pod pojmem zpevnění svahu si můžeme představit celou řadu geotechnických nebo i agrotechnických či zahradních aplikací. Z pohledu využití geotextilií nebo podobných geosyntetik můžeme zpevnění svahu rozdělit na zpevnění, která přispívají ke stabilitě svahu nebo zpevnění, která zlepšují povrch svahu.

Zpevnění zlepšující stabilitu svahu u nových konstrukcí se uplatňuje zejména při výstavbě zemních těles komunikací nebo při pozemkových úpravách sloužících k výstavbě budov. Často se jedná o svahy s poměrně vysokým sklonem.

Zpevnění a stabilita strmého svahuSanace sesuvu svahuZpevnění povrchu svahu

Stabilita strmého svahu je proto výlučně záležitostí odborného posouzení. Zpevnění prováděná na svazích, u nichž došlo k předchozí poruše, je obdobná. V praxi se nejčastěji jedná o sanace sesuvů, které se obvykle vyskytují podél vodních toků nebo na svazích, u nichž byly při návrhu a výstavbě podceněny vlastnosti použité zeminy.

V případě, že je vlastní stabilita svahu v pořádku, ale dochází k rozrušování jeho povrchu, jsou na místě opatření pro povrchové zpevnění svahu, které se také nazývají protierozní ochrana. Při těchto opatřeních se povrch svahu zpevňuje pokrytím sítěmi, rohožemi, matracemi nebo geobuňkami za účelem zabránit povrchové erozi způsobené nejčastěji proudící vodou nebo namáháním větrem.

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci