rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Strmý svah na nové tramvajové trati v Olomouci

Součástí projektu Šantovka jsou i oddychové zóny na břehu

Mlýnského potoka a především nová tramvajová trať spojující historické

centrum se sídlištěm Nové sady na jihu města. V této lokalitě proto bylo třeba navrhnout násyp pro

tramvajovou trať a přilehlou komunikaci pro pěší a cyklisty o délce 131,2m a

výšce 2,04 -3,40m.

Požadavek byl tedy i na estetiku konstrukce, která měla splynout s přilehlým potokem a vytvořit příjemné prostředí. Problémem byly říční sedimenty v podloží, vysoká hladina podzemní vody, relativně stísněné prostory a současně požadavek co nejefektivnějšího využití prostoru.

Z těchto důvodů byla zvolena konstrukce z vyztužené zeminy se zeleným lícem, která umožnila vybudovat strmý svah v blízkosti potoka a přitom přirozeně zapadnout do biokoridoru. V koruně stavby bylo pro bezpečnost chodců a cyklistů osazeno zábradlí.

Poloha stavby

Dodali jsme

Statický výpočet, opěrný systém Tensartech GreenSlope, projekt, zaškolení stavby

Realizace

2012

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci