rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Opěrná konstrukce pro založení obchodního domu v Boskovicích

Záměrem investora obchodního domu bylo maximálně využít rozlohy svažitého pozemku a najít vhodnou technologii pro založení opěrné konstrukce na nevhodných jílovitých a hlinitých zeminách.

Prosté svahování nebylo možné přistoupit z prostorových důvodů ( ochranné pásmo kolem stávajícího plynovodu). Splnění požadované dispozice vyžadovalo konstrukci ve sklonu 80°. Původně se uvažovalo o stěně z gabionů nebo betonu. Jako nejlevnější řešení byl zvolen strmý svah z vyztužené zeminy. Podloží bylo zlepšeno pomocí mechanicky stabilizované vrstvy, která zároveň odvádí vody z báze základu. Strmý svah ze systému Tensartech GreenSlope má délku 152 m se dvěma směrovými lomy. Výška svahu je proměnná (od 0,7 m do 6,9 m). Sklon nadnásypu nad svahem je 1:1,75 a dosahuje výšky až 5,8 m. V koruně svahu je instalováno bezpečnostní zábradlí. 

Poloha stavby

Dodali jsme

Opěrný systém Tensartech GreenSlope, projekt konstrukce a autorský dozor

Realizace

2012

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci