rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Zlepšení podloží

Zlepšování vlastností základových půd patří na většině staveb mezi první úkoly stavitele. Pro řešení se tradičně používají metody jako zásyp lomovým kamenem, vápenná nebo cementová stabilizace, případně chemická stabilizace. S příchodem geosyntetických výrobků se tradiční způsoby rozšířily o novou možnost a to mechanickou stabilizaci pomocí geomříží.

Zlepšení podložíZaložení násypuOddělení různých zemin

Častým požadavkem, který se při zlepšování vlastností základových půd řeší je zvýšení únosnosti podloží.  Tento požadavek lze snadno řešit vytvořením kompozitní vrstvy složené z kameniva a stabilizační geomříže. Takto zkonstruovaná vrstva dokáže sloučit dobré vlastnosti obou použitých materiálů a zajišťuje dlouhodobě vysokou kvalitu svého povrchu.

Pokud zlepšení vlastností základové půdy slouží k výstavbě zemních těles, umožňují geosyntetika několik levných a dlouhodobě funkčních řešení. Založení násypu zejména na měkkých podložích dnes prakticky nemá jinou alternativu. Mezi nejběžnější způsoby založení kromě kompozitní vrstvy patří založení na prostorové geodesce Stratum nebo na roznášecí platformě, kdy jsou geosyntetika kombinovány s pilotami.

Ke zlepšování vlastností základových půd řadíme i zlepšování chování vrstev zemin nebo hornin jejich vzájemným oddělením. Metoda separace zemin, obvykle pomocí geotextílií, zajišťuje, že si každá vrstva tak jak byla navržena a uložena uchovává dlouhodobě svoje původní vlastnosti. U nás je tato metoda k celospolečenské škodě značně opomíjena.

Ukázky řešení zlepšení podloží

Obrázek založení haly na zvodnělém podloží
Založení haly na zvodnělém podloží
Obrázek zlepšení podkladních vrstev na náměstí
Zlepšení podkladních vrstev na náměstí
Obrázek založení násypu na nehomogenním podloží
Založení násypu na nehomogenním podloží
Obrázek založení nové tramvajové tratě
Založení nové tramvajové tratě
Obrázek zlepšení únosnosti železničního spodku
Zlepšení únosnosti železničního spodku
Obrázek založení cyklostezky na rašeliništi
Založení cyklostezky na rašeliništi

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci