rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Geomatex TST W

Standardní geotextilie Geomatex TST W je tkaná geotextilie černé barvy, která se používá pro stavební účely. Je vyrobena se syntetického polymeru polypropylenu (PP) moderní vpichovanou technologií. Polypropylen je odolný materiál, který minimálně absorbuje vlhkost, působení vody tak nemá vliv na jeho mechanické vlastnosti. Geotextilie je navíc odolná proti mikroorganismům a hmyzu. Zamezuje růstu plísní. Nepropouští UV záření a za normálních podmínek odolává působení chemikálií. Typicky se využívá jako separační vrstva pod silnice a jiné dopravní stavby. Díky filtračním vlastnostem se s ní setkáme u drenážních systémů a při ochraně vodních toků.

Využívá se v mnoha oblastech stavebnictví, protože spolehlivě řeší požadavky na separaci, filtraci a vyztužování zemin nejen u velkých staveb v dopravním a pozemním stavitelství, ale i u menší rezidenční výstavby.

Typické aplikace tkaných geotextilií Geomatex TST W

 • separační vrstva pod silnice, parkoviště, průmyslové stavby apod.
 • separace vrstev pod přístupovými cesty – oblasti s předpokládaným větším zatížením
 • separace na skládkách tuhých a kapalných odpadů
 • separační vrstva u konstrukcí opěrných zdí
 • trvalé oddělení jednotlivých vrstev zemin s rozdílnými vlastnostmi (s rozdílnou zrnitostí)
 • výztužná geotextilie u některých zemních těles
 • ochranná vrstva pod kamennými obklady u břehů vodních toků, kanálů, hrází a dalších protierozních opevnění
 • odvodňovací systémy (drenážní žebra)
 •  

Rovnoměrná struktura umožňuje použití v různých zeminách od jílu až po hrubozrnné výplně. Výborné mechanické vlastnosti poskytují vysokou odolnost proti poškození při instalaci u velkého množství typů zásypu. Tkané geotextilie Geomatex TST W mají mimořádně nízkou absorpci vlhkosti, takže působení vody nemá vliv na jejich mechanické vlastnosti. Jsou odolné proti mikroorganismům a hmyzu a nepodporují růst plísní. Vykazují vynikající odolnost vůči chemikáliím jako jsou běžné kyseliny a zásady za působení okolních teplot.

Název Parametr Dostupné na e-shopu GEOmall
Geomatex TST 30/30W standard
Geomatex TST 60/60W 100x5,2m standard
Geomatex TST 80/80W 100x5,2m standard
Geomatex TST 40/40W 100x5,3m standard
Geomatex TST 14/14W 100x5,3m
Geomatex TST 25/25W 100x5,3m
Geomatex TST 21/15W 100x5,3m standard
Pevnost v tahu podélně
[kN/m]
Pevnost v tahu příčně
[kN/m]
Tažnost podélně
[%]
Tažnost příčně
[%]
Mechanická odolnost proti protržení – CBR
[kN]
Mechanická odolnost proti dynamickému protržení
[mm]
Propustnost vody kolmo k rovině výrobku
[l/m2/s]
Velikost průliny
[mm]
Role šířka
[m]
Role délka
[m]
Role plocha
[m2]
Role hmotnost
[kg]
30 30 16 14 3,3 14 7 0,23 5,3 100 530 74,2
60 60 15 10 7 12 18 0,225 5,2 100 520 146
80 80 15 11 10 5 10 0,11 5,2 100 520 194
40 40 17 15 4,5 10 7 0,2 5,3 100 530 106
14 14 14 10 1,8 21 5 0,3 5,3 100 530 40
25 25 15 11 3 12 7 0,25 5,3 100 530 73
21 15 20 15 2,3 16 13 0,275 5,3 100 530 48
Vložení do poptávky o cenu

Soubory ke stažení

 • Srovnání vlastností netkaných a tkaných geotextilií a jejich vliv na použití v konstrukcích / nutne přihlášení pdf
 • Technické specifikace Geomatex TST pdf
 • Typické příklady využití netkaných a tkaných geotextilií / nutne přihlášení pdf

Významné vlastnosti Geomatex TST W

 • vynikající vlastnosti pro separaci materiálů
 • excelentní chemická odolnost vůči okolnímu prostředí
 • umožňuje použití málo vhodných zemin do zemního tělesa
 • kombinuje filtrační vlastnosti a vysokou propustnost pro vodu
 •  

Použito v referencích

Funkce

 • Výztužná
 • Filtrační
 • Separační
 • Protierozní
 • Drenážní

Potřebujete poradit?

 • Zpracujeme koncepční řešení a studie
 • Provádíme statické a stabilitní výpočty
 • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
 • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci