rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Mechanická stabilizace podloží inline dráhy a parkové cesty v Zábřehu

V rámci akce „Knížecí sady – inline dráha a parkové cesty, Zábřeh“ bylo nutné zvýšit únosnost stávajícího podloží, které bylo neúnosné a pro založení inline dráhy bez úpravy nevhodné.

Podloží v této lokalitě je tvořeno jemnozrnnými zeminami, jejichž konzistence a pevnostní i přetvárně-deformační vlastnosti jsou silně závislé na aktuální vlhkosti. Úkolem bylo dosáhnout požadované únosnosti min. 30 MPa na zemní pláni.

Jako vhodné řešení byla aplikována mechanická stabilizace pomocí kombinace stabilizačních geomříží Tensar TriAx a vhodného zásypu kameniva. Podloží bylo odseparováno separačně – filtrační geotextilií Geomatex NTI.

Poloha stavby

Dodali jsme

Geotechnické posouzení, materiál pro výstavbu, technické konzultace při výstavbě.

Realizace

2019

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci