rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Modernizace D1, úsek 04, Ostředek - Šternov, vyztužená mostní křídla

V souvislosti s modernizací vozovky dálnice D1 a přechodem na jinou kategorii byla vyvolána i modernizace a přestavba mostního objektu převádějícího dálnici D1 přes silnici II/113. Součástí nově navržené konstrukce jsou i vyztužená mostní křídla.

Nově budovaná mostní křídla jsou vytvořena ze systému vyztužené zeminy GeoWall Block. Jedná se o systémovou konstrukci s betonovými tvarovkami v líci, které jsou propojeny pomocí speciálních spojovacích prvků. Stabilitu a funkčnost celé konstrukce zajišťují monolitické geomříže z vysokohustotního polyetylénu Tensar RE500. Lícní prvky zadržují zeminu zásypu v čele konstrukce.
Mostní křídla jsou založena v několika výškových úrovních vždy podle průběhu terénu. Mají tvar lichoběžníku. Maximální výška konstrukce je ca 8,5 m. Sklon líce konstrukce je 85°.

Poloha stavby

Dodali jsme

Statický výpočet, zaškolení a technickou pomoc během výstavby, systém vyztužené opěrné zdi, římsy, geomříž Tensar RE.

Realizace

2018

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci