rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Sanace lokality Myslinka v rámci optimalizace trati Plzeň - Stříbro

Stavba Optimalizace trati Plzeň – Stříbro je součástí výstavby III. Tranzitního železničního koridoru Cheb – Mosty u Jablunkova. Původní trať byla v daném úseku jednokolejná a v souvislosti s plánovaným zdvojkolejněním, bylo třeba v určitých úsecích rozšířit stávající zemní těleso. V úseku Myslinka, kde s rozšířením mostu bylo nutné současně zřídit přísyp ke stávajícímu násypu, jehož výška je ca 20,0 m nad terénem. Následně docházelo k deformaci železničního tělesa, což se promítlo i do geometrické polohy koleje. Z tohoto důvodu bylo nutné přistoupit k sanaci dané lokality.

V 1 etapě sanace byla realizována záporová stěna, následně bylo provedeno odtěžení zeminy, realizace konsolidační vrstvy, odvodnění tělesa a výstavba vyztužené konstrukce se sklonem svahu 1:1,2.

Nový svah byl budován technologií obalovaného čela z geomříží Tensar RE se ztraceným bedněním z KARI sítí.

Poloha stavby

Dodali jsme

Statický výpočet, materiál pro výstavbu vyztuženého strmého svahu

Realizace

2015

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci