rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Výstavba vyztužených opěrných zdí v rámci modernizace železnice na trati Rokycany Plzeň

Stavba „Modernizace trati Rokycany - Plzeň“ je součástí výstavby třetího transitního železničního koridoru. V traťovém úseku Ejpovice - Doubravka byla navržená přeložka Homolka v km 94,068 – 95,850. Nová poloha osy v daném úseku předpokládala realizaci trvalého zajištění oboustranných zářezových svahů.

V rámci optimalizace projektu byl investorem vznesen požadavek na návrh konstrukce, která by zajistila minimalizaci dočasných a trvalých záběrů stavby, zajistila jednoduchou montáž směřující k rychlému zastabilizování zářezových svahů a současně byla ve své podstatě bezúdržbovou konstrukcí. Z těchto důvodů byla navržená kaskádovitě budovaná konstrukce z vyztužené zeminy s betónovými panely na líci se systémem GeoWall Panel. Globální vnitřní a vnější stabilita byly ověřeny statickým výpočtem. Konstrukce byla navržena ve 2 až 3 etážích na maximální výšku až 14,0 m. Líc je tvořen prefabrikovanými železobetonovými díly skladebné šířky 1,5 m a výšky až 4,2 m. V konstrukci byly použity tkané geomříže Miragrid.

Z důvodu predikovaných přetvoření byly opěrné zdi po délce konstrkce rozdělené na samostatné sekce maximální délky 15 m. Oddělení jednotlivých sekcí a jejich ukončení bylo řešené pomocí obkladového gabionového koše na celou výšku konstrukce.

Poloha stavby

Dodali jsme

Statický výpočet, zaškolení a technickou pomoc během výstavby, systém vyztužené opěrné zdi včetně zavětrování a římsy, geomříž Miragrid, gabiony, netkaná geotextilie Geomatex.

Realizace

2017

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci