rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Založení násypového tělesa – Nové Veselí – obchvat

Trasa obchvatu obce Nové Veselí procházela v několika místech přes vodoteče, v jejichž přilehlém okolí se nacházely málo únosné úseky, na kterých mělo být vystavěno nové násypové těleso komunikace druhé třídy.

Společnost GEOMAT se podílela na návrhu a posouzení způsobu založení násypového tělesa komunikace v problematických úsecích v celkové délce ca 560 m. Cílem navržených opatření bylo předejít deformaci tělesa a souvisejících konstrukcí po uvedení komunikace do provozu

Podle typu podloží byly navrženy 2 systémy sanace. Pro překlenutí zvodnělých a málo únosných míst byl použit štěrkový polštář se separační geotextilií Geomatex TST a stabilizační geomříží Tensar TriAx. Vhodnost systému je omezena výškou násypového tělesa.

Pro měkké, neúnosné zeminy, pod kterými v relativně malé hloubce navazuje únosné, málo stlačitelné podloží byla navržena geobuňková struktura – stabilizační geomříže Tensar TriAx, kladené vodorovně na podloží, ke které jsou za pomoci spojovacích prvků svisle kloubově připojeny jednoosé výztužné geomříže Tensar RE do požadovaného tvaru. Celá konstrukce je odseparována od podloží pomocí separačně filtrační geotextilie Geomatex TST.

Poloha stavby

Dodali jsme

Statický výpočet, materiál pro výstavbu, technické konzultace při výstavbě.

Realizace

2019

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci