rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Zlatá Olešnice, Silnice I16 sanace havárie tělesa silničního náspu

Při rekonstrukci komunikace I/16 v katastrálním území obce Zlatá Olešnice byla realizována vyztužená zemní konstrukce, která zpevnila těleso silničního náspu, které bylo v havarijním stavu.

Svah komunikace se nachází v řešeném úseku nad hladinou vodoteče a jeho výška se pohybuje od 6,0 do 8,3 m. Svah je realizován pomocí technologie obalovaného čela z výztužných geomříží TensarRE, překrytých pomocí syntetické georohože Trinter.

Poloha stavby

Dodali jsme

Statický výpočet, materiál pro výstavbu vyztuženého strmého svahu, technické konzultace při výstavbě.

Realizace

2013

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci