rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Geosíť (GNT)

Geosyntetika sestávající z rovnoběžných soustav žeber uložených přes sebe a pevně spojených obdobnými soustavami v různých úhlech.