rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Index rychlosti (ν-index)

Rychlost odpovídající poklesu 50 mm hydrostatické výšky přes zkušební vzorek při zkoušce propustnosti vody. Index rychlosti se vyjadřuje na nejbližší mm/s.