rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Pevnost v tahu (σmax)

Maximální napětí v tahu působící na zkušební vzorek během zkoušky v tahu.