rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Geosyntetika v geotechnice 2015 Slovensko - Konstrukční systémy pro opěrné zdi a strmé svahy

17.02.2015, Bratislava / 24.02.2015, Žilina / 3.3.2015 Košice Konstrukční systémy pro opěrné zdi a strmé svahy z vyztužené zeminy – přehled systémů, navrhování opěrných zdí, výpočty a řešení stability strmých svahů, jejich zpevňování a sanace sesuvů svahů.

Konstrukční systémy pro opěrné zdi a strmé svahy z vyztužené zeminy – přehled systémů, navrhování opěrných zdí, výpočty a řešení stability strmých svahů, jejich zpevňování a sanace sesuvů svahů.

Úterý 17. února 2015 - Bratislava, 9:00 - 13:00
Úterý 24. února 2015 - Žilina, 9:00 - 13:00
Úterý 3. března 2015 - Košice, 9:00 - 13:00

Co na semináři uslyšíte:

 • rozdělení a možnosti opěrných konstrukcí (opěrných zdí a vyztužených strmých svahů)
 • výběr typu líce v závislosti na geologických podmínkách
 • výpočty a způsoby navrhování, používané normy a předpisy
 • zeminy (přehled typů, jejich výhody a omezení, vlhkost v zemině, zkoušení na stavbě, pohled geotechnika)
 • výztuhy (přehled typů geomříží, surovin a jejich vlastnosti, praktičnost použití)
 • betonové líce (rozdělení panelů a tvarovek, spojování, těsnění, montáž)
 • ocelové sítě (rozdělení, protikorozní úpravy, životnost, spojování, jejich výhody a omezení)
 • zpevňování strmých svahů (bednění, výztuhy, protierozní ochrana, životnost, výhody a omezení jednotlivých způsobů zpevnění)

Organizační informace:

Seminář je pilotním projektem a je bezplatný! Další informace budou zaslány přihlášeným účastníkům. V případě potřeby lze za přihlášeného účastníka vyslat náhradníka.

Občerstvení zajištěno!

Přihlášení na seminář

Potřebujete poradit?

 • Zpracujeme koncepční řešení a studie
 • Provádíme statické a stabilitní výpočty
 • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
 • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci