rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Geosyntetika v geotechnice 2016 - Zpevňování zemních těles pozemních komunikací

19.01.2016, Praha / 20.01.2016, Brno --- založení zemního tělesa | stabilita svahů | konstrukční vrstvy komunikací | vyztužování asfaltových vrstev | zpevňování krajnic | ochrana před účinky vody

Seminář je určen pro širokou odbornou veřejnost: pro projektanty, pracovníky investorských organizací, pracovníky provádějících stavebních firem a geotechnické specialisty. Účastníci semináře získají komplexní přehled se základními principy řešené problematiky.

19. ledna 2016 - Konferenční centrum City, Praha 4, www.kc-city.cz, 9-13 hod.
20. ledna 2016 - Hotel Voroněž, www.oreahotelvoronez.cz, 9-13 hod.

POZOR! Aktualizace 6. ledna 2016:
Pro velký zájem o brněnský termín jsme konání semináře přesunuli z AS clubu do větších prostor kongresové haly hotelu Voroněž!

ONLINE Přihlášení na seminář (webový formulář)

Přihláška ke stažení

Program semináře:

Stabilita zemního tělesa

Způsoby založení zemního tělesa

 • ochrana zemního tělesa před vlivy podloží
 • zkrácení doby výstavby zemního tělesa
 • eliminace nerovnoměrného sedání zemního tělesa
 • snížení velikosti sedání zemního tělesa

Řešení stability strmých svahů

 • výstavba zemního tělesa ve stísněném prostoru
 • řešení stability svahu na nekonsolidovaném podloží
 • budování zářezu v omezeném prostoru

Zpevňování vozovkových vrstev

Stabilita nestmelených konstrukčních vrstev komunikací

 • staveništní komunikace na měkkém podloží
 • snižování výšky konstrukčních vrstev
 • zvyšování nedostatečné únosnosti zemní pláně
 • prodloužení intervalu údržby kolejového lože

Vyztužování asfaltových vrstev vozovek

 • redukce vzniku a rozvoje trhlin
 • omezení vzniku příčných deformací

Ochrana zemního tělesa

Zpevňování krajnic vozovek

 • eliminace podélných zátrží podél krajnic
 • rozšiřování komunikací v krajnici

Ochrana zemního tělesa před účinky vody

 • alternativní řešení podélného odvodnění
 • problematika vlhkosti aktivní zóny, ochrana zemní pláně železniční trati
 • snížení vysoké hladiny spodní vody v odřezech
 • výběr vhodné ochrany zemního tělesa proti povrchové erozi


------------------------------------------------------

Organizační informace:

Pořadatel:
GEOMAT s.r.o., Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, IČ: 25514971

ČKAIT:
Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání autorizovaných inženýrů a techniků ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.

Vložné:
990,- Kč bez DPH, členové ČKAIT 890,- Kč bez DPH. Pokud jste se zúčastnil/a některého ze seminářů pořádaných spol. GEOMAT v roce 2015 získáváte 10% slevu z vložného. Zálohová faktura za vložné bude zaslána přihlášeným účastníkům. Daňový doklad bude zaslán v zákonné lhůtě. Faktury budou zasílány výhradně v elektronické podobě na e-mail kontaktní osoby uvedený v přihlášce.
    
Stravování:
V průběhu semináře obdrží účastníci občerstvení.

Sborník:
Sborník není vydáván. Po semináři obdrží účastníci souhrn informací z přednášek, který bude zaslán e-mailem na adresu účastníka uvedenou v přihlášce.
    
Přihlášky:
a) online (webový formulář)
b) písemně (přihláška ke stažení)

Storno:
V případě potřeby lze za přihlášeného účastníka vyslat náhradníka (jeho jméno oznamte na e-mail geomatgeomat.cz). Při neúčasti na semináři se vložné nevrací!

Kontaktní spojení:
Pro dotazy využijte e-mail geomatgeomat.cz nebo telefon 548 218 048.

------------------------------------------------------

ONLINE Přihlášení na seminář (webový formulář)

Přihláška ke stažení

Potřebujete poradit?

 • Zpracujeme koncepční řešení a studie
 • Provádíme statické a stabilitní výpočty
 • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
 • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci