rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Geosyntetika v geotechnice 2017 - Zkušenosti s výstavbou vyztužených zemních konstrukcí

24.01.2017, Praha / 25.01.2017, Brno --- příklady z praxe | doporučené postupy | ukázky nevhodného použití nebo výběru geosyntetik | nejčastější chyby při instalaci a jejich řešení ...

Obsah semináře je zaměřen na představení technologických postupů při realizaci vyztužených opěrných konstrukcí, konstrukčních vrstev komunikací, protierozní ochrany a vyztužování asfaltových vrstev pomocí geosyntetik. Budou prezentovány konkrétní příklady z praxe. Dále budou představeny nejčastější chyby, se kterými se lze na stavbách při instalaci geosyntetik setkat.

24. ledna 2017 - Konferenční centrum City, Praha 4, www.kc-city.cz, 9-13 hod.
25. ledna 2017 - Hotel Voroněž, www.oreahotelvoronez.cz, 9-13 hod.

Seminář je určen pro širokou odbornou veřejnost: pro projektanty, pracovníky investorských organizací, pracovníky provádějících stavebních firem a geotechnické specialisty. Účastníci semináře získají komplexní přehled se základními principy řešené problematiky.

Pozvánka ke stažení

Online přihlášení na seminář (webový formulář)

Přihláška ke stažení

Program semináře bude průběžně upřesňován.

------------------------------------------------------

Organizační informace:

Pořadatel:
GEOMAT s.r.o., Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, IČ: 25514971

ČKAIT:
Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání autorizovaných inženýrů a techniků ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.

Vložné:
990,- Kč bez DPH, členové ČKAIT 890,- Kč bez DPH. Pokud jste se zúčastnil/a některého ze seminářů pořádaných spol. GEOMAT v roce 2016 získáváte 10% slevu z vložného. Zálohová faktura za vložné bude zaslána přihlášeným účastníkům. Daňový doklad bude zaslán v zákonné lhůtě. Faktury budou zasílány výhradně v elektronické podobě na e-mail kontaktní osoby uvedený v přihlášce.
    
Stravování:
V průběhu semináře obdrží účastníci občerstvení.

Sborník:
Sborník není vydáván. Po semináři obdrží účastníci souhrn informací z přednášek, který bude zaslán e-mailem na adresu účastníka uvedenou v přihlášce.
    
Přihlášky:
a) online (webový formulář)
b) písemně (přihláška ke stažení)

Storno:
V případě potřeby lze za přihlášeného účastníka vyslat náhradníka (jeho jméno oznamte na e-mail geomatgeomat.cz). Při neúčasti na semináři se vložné nevrací!

Kontaktní spojení:
Pro dotazy využijte e-mail geomatgeomat.cz nebo telefon 548 218 048.

------------------------------------------------------

Pozvánka ke stažení

Online přihlášení na seminář (webový formulář)

Přihláška ke stažení

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci