rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Dokumenty ke stažení

Schovej rozšířený filtr
Zobraz rozšířený filtr

Články

Články

Vysoká hladina podzemní vody komplikovala a prodražovala hlubinné založení objektu.

Články

Rozdíly v chování geomříží a geotextilií v podkladních vrstvách a jaké funkce jsou schopné jednotlivé skupiny výrobků plnit.

Články

Kdy vznikly první geomříže a jak byly vyrobené? Jak se liší od poslední generace geomříží?

Články

Přečtěte si o první nebo nejvyšší opěrné zdi z toho systému a podívejte se na fotografie.

Články

Podívejte se jak systémy Tensartech vypadají a kdy který zvolit.

Články

Jak takové zkoušení stabilizace kolejového lože vypadá, co a jak se měří a jaké výsledky přineslo?

Články

Typy spojení obkladových prvků s geosyntetikem a kritické body tohoto spojení v konstrukcích z vyztužené zeminy.

Články

Co je to vyztužená zemina a co vše se z ní dá vybudovat.

Články

Různá geosyntetika mají různé vlastnosti a tím i jiný stabilizační účinek.

Články

Stručný přehled protierozních geosyntetik a jejich využití.

Články

Ukázky prvních realizací vyztužených strmých svahů ze systému Tansartech GreenSlope v ČR.

Články

Přehled konstrukcí, které byly na území ČR vybudovány z vyztužené zeminy.

Články

Jak vypadá, jaké jsou jeho výhody a proč ho zvolit.

Články

Stručné představení systému a vybrané ukázky realizací i s fotografiemi.

Články

Sanace sesuvů svahů, rekonstrukce mostů, železničních násypů. Zajímavé fotografie ze staveb.

Články

Vyztužené svahy nejsou otázkou jen posledních desítek let. Setkáme se s nimi již ve starověkém stavitelství.

Články

Z vyztužené zeminy se budují mostní křídla, mostní opěry a pomáhají s nerovnoměrným sedáním v přechodové oblasti.

Články

Popis rozdílných vlastností geomříží v závislosti na technologii výroby

Články

Jedinečný vyztužený násyp s použitím roznášecí platformy a geobuňkové struktury.

Referenční listy

Referenční listy

Využití systému z vyztužené zeminy na parapetní zdi mostních objektů.

Referenční listy

Mostní opěra je řešena jako stupňovitá stěna z vyztužené zeminy.

Referenční listy

Jedná se o zárubní zdi na přeložce trati do nové osy s obkladem ze systémové panelové konstrukce. Objekt je členěn do 10 dilatačních sekcí, každá je tvořena třemi patry. Přechody mezi sekcemi jsou tvořeny gabiony.

Referenční listy

Při stavbě dálnice D3 u Sudoměřic docházelo po otevření zářezu k rozpadávání skalních masívů a uvolněné kameny padaly na budovanou komunikaci.

Referenční listy

Investor chtěl co nejlépe využít svažitý pozemek.

Referenční listy

Opěrná zeď z vyztužené zeminy s lícem z drobných tvarovek.

Referenční listy

Nejvyšší opěrná zeď z vyztužené zeminy v ČR!

Referenční listy

Opěrná konstrukce z vyztužené zeminy na železničním úseku Krasíkov – Česká Třebová

Referenční listy

Opěrná stěna je postavena se sklonem 90°. Vyztužení je řešené pomocí tkaných geomříží ukotvených k lícovému panelu.

Referenční listy

Opěrná zeď z vyztužené zeminy dlouhá 400 m a vysoká 9 m.

Referenční listy

Důvodem výstavby opěrné zdi při opoře u křižovatky Blatné bylo přemostění ropovodu a optického kabelu. Pro vyztužení byly použity jednoosé tkané geomříže a betonové tvarovky.

Referenční listy

Investor chtěl co nejlépe využít svažitý pozemek.

Referenční listy

Investor chtěl maximálně využít svažitý pozemek.

Referenční listy

Múr z veľkoplošných panelov rieši mimoúrovňové kríženie diaľnice D47 s ulicou Rudná.

Referenční listy

Zeď z velkoplošných panelů řeší mimoúrovňové křížení dálnice D47 s ulicí Rudná.

Referenční listy

Opěrná zeď tvoří ohraničení tělesa dálnice D47, která je na předmostí opěry 1P objektu 8201.

Referenční listy

Důvodem výstavby opěrné zdi z vyztužené zeminy založené na hloubeném tunelu bylo vyrovnání rozdílu v terénu před lícem a rubem mostu. Bylo nutné navrhnout lehké konstrukce, která unese strop a zároveň snižuje zemní tlak na líc opěrné zdi.

Referenční listy

Při rozšíření lyžařského areálu Klíny bylo nutné vybudovat spodní stanici lanové dráhy a vyrovnanou plochu. A to ve strmém svahu a nepřístupném terénu.

Referenční listy

Opěrná zeď podchycuje patu rozšířeného železničního násypu a řeší problém s měkkým podložím.

Referenční listy

Mostní křídla z vyztuztužené zeminy.

Referenční listy

Vlivem zvodnělého podloží došlo v obci Chuchelna k havárii násypu pozemní komunikace, která rychle pokračovala.

Referenční listy

Při stavbě dálnice D3 u Sudoměřic docházelo při otevření zářezu k erozi zemních svahů a rozpadávání skalních masívů.

Referenční listy

Havarijní stav mostu vyžadoval rekonstrukci, která spočívala ve výstavbě nových parapetních zdí a mostních křídel z vyztužené zeminy.

Referenční listy

Rekonstruovaný most má celou spodní stavbu z vyztužené zeminy s betonovými tvarovkami na líci.

Referenční listy

Stav mostu si vyžádal rekonstrukci, která vzhledem k intenzitě dopravy musela proběhnout v mimořádně krátkém termínu. Technologie vyztužené zeminy tak byla ideální.

Referenční listy

Výstavba mostních křídel z vyztužené zeminy při zdvoukolejnění železniční trati.

Referenční listy

Po jarních deštích došlo v roce 2011 k opakovanému sesuvu svahu u Nového Strašecí. Tentokrát sesuv ohrožoval rodinné domy i pozemní komunikace, a tak se přistoupilo k jeho sanaci.

Referenční listy

Těleso pozemní komunikace tvořené navážkou působením vody havarovalo a sanace byla provedena systémem Tensartech GreenSlope.

Referenční listy

Využití výztužných geosyntetik Tensar k sanaci násypu pozemní komunikace.

Referenční listy

Deformace koleje v místě přechodu násypu přes mělké údolí si vyžádaly opravu celého násypu. Ten byl vyztužen geobuňkovou strukturou.

Referenční listy

Aby bylo možné zvýšit traťovou rychlost, musela se trať modernizovat a zlepšit se vlastnosti konstrukčníéch vrstev železničního tělesa.

Referenční listy

Stabilizace neúnosného podloží pod bioplynovou stanicí.

Referenční listy

Rychlá a levná sanace sesuvu hradeb v tenisovém areálu.

Referenční listy

Vyztužený strmý svah s obalovaným čelem nad výjezdovým portálem.

Referenční listy

Vybudování cyklostezky na tělese z vyztužené zeminy se zeleným lícem.

Referenční listy

Na úseku dálnice D3 bylo nutné kromě hloubkového odvodnění zabezpečit paty svahu násypu pilotovou stěnou a zvýšit tuhost násypového tělesa.

Referenční listy

Použití geobuňkové struktury k eliminaci nestejnoměrného sedání násypu v čase.

Referenční listy

Založení haly na podmáčeném území pomocí roznášecí platformy za použití geomříží Tensar.

Referenční listy

Založení objektu bylo provedeno hlubinně, ale vzhledem k plánovanému zatížení podlah haly, bylo nutné vyztužit podloží plošně pomocí geomříží.

Referenční listy

Založení lehké výrobní haly na skládce komunálního odpadu bez využití hlubinných prvků.

Referenční listy

Zpevnění lesní cesty pomocí stabilizační trojosé geomříže.

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky
  • Realizujeme konstrukce z vyztužené zeminy

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace