rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Mechanická stabilizace v Kojetíně

Na bývalých cukrovarských odkalištích byla naplánována výstavba průmyslových hal a obslužných komunikací

Bez úpravy nebylo možné na tomto podloží, které je tvořeno jemnozrnnými antropogenními navážkami, projektované konstrukce realizovat. Z hlediska požadavků projektu vykazovalo podloží nedostatečnou únosnost. Pro výstavbu plánovaných objektů bylo nutné nejprve tento parametr navýšit.

Pro zvýšení únosnosti byla zvolena mechanická stabilizace, kde byla jako stabilizační prvek použita trojosá geomříž Tensar TriAx v kombinaci s kamenivem frakce 0-63 mm.

Mechanická stabilizace zajistí spojitost konstrukčních vrstev v případě výskytu míst s odlišnými vlastnostmi (resp. minimalizuje diferenciální sedání na nehomogenním podloží) rovněž dojde k prodloužení celková životnost konstrukce

Poloha stavby

Dodali jsme

Geotechnické posouzení, materiál pro výstavbu, technické konzultace při výstavbě, dozor na stavbě.

Realizace

2022

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci