rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Opěrná konstrukce pro založení obchodního domu v Boskovicích

Záměrem investora obchodního domu bylo maximálně využít rozlohy svažitého pozemku a najít vhodnou technologii pro založení opěrné konstrukce na nevhodných jílovitých a hlinitých zeminách.

Z prostorových důvodu (ochranné pásmo kolem stávajícího plynovodu) nebylo možné přistoupit k prostému svahování. Splnění požadované dispozice vyžadovalo navrhnout konstrukci ve sklonu 80°. Původně bylo uvažováno o stěně z gabionů nebo betonu. Jako nejlevnější řešení byl zvolen strmý svah z vyztužené zeminy.

Poloha stavby

Dodali jsme

Projekt konstrukce, opěrný systém Tensartech GreenSlope, zaškolení stavby a autorský dozor.

Realizace

2012

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci