rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Sanace sesuvu komunikace v Jablonci nad Nisou

V obci Jablonec nad

Nisou v ulici Pod Vodárnou došlo k opakovanému sesunutí části svahu pod silnicí

III/29024.  Sesuv postihl vrstvu navážek (přísyp) a

svahových deluviálních sedimentů. Délka sesuvu byla 15 m, šířka 5 m.

Příčinou sesuvu bylo opakované vsakování vody a sycení zemin v podloží vozovky ze zaneseného (nefunkčního) odvodňovacího příkopu silnice. Odtěžený zemní svah byl nahrazen novou opěrnou konstrukcí ve sklonu 60°. Tento strmý svah inženýři navrhli ze systému vyztužené zeminy pro výstavbu opěrných konstrukcí, který tvoří čtyři komponenty - ocelové sítě s trvalou protikorozní ochranou, monolitické geomříže Tensar, spojovací a konstrukční prvky (spojky, vzpěry).

Poloha stavby

Dodali jsme

Statický výpočet, opěrný systém Tensartech GreenSlope, zaškolení stavby

Realizace

2013

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci