rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Napětí v tahu při mezi průtažnosti (σy)

První napětí , při kterém dochází k dalšímu přetvoření bez přírůstku napětí. Může být menší než maximální dosažitelné napětí.