rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Napětí v tahu vztahující se k ploše průřezu zkušebního vzorku (σ)

Tahová síla na ploše průřezu zkušebního vzorku před zaťížením, působící na zkušební vzorek vždy při krátkodobé zkoušce. Napětí v tahu vztahující se na plochu průřezu zkušebního vzorku se vyjadřuje v Mpa.