rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Napětí v tahu (vztahující se k šířce zkušebního vzorku) (T)

Tahová síla na jednotku šířky, působící na zkušební vzorek vždy při krátkodobé zkoušce. Napětí v tahu se vyjadřuje v kN/m.