rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Mez průtažnosti

Bod na křivce napětí-přetvoření, jiný než bod porušení, ve kterém dochází k dalšímu přetvoření bez přírůstku napětí.