rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Kolmatace

Ucpávání a/nebo zablokování výrobku vedoucí ke snížení hydrostatické výkonnosti.